Ikon sök

Expert på IT-REKRYTERING

IT-rekrytering är en komplex process och handlar om att förstå IT och vilka kompetenser och egenskaper som krävs i varje specifikt fall. Vi stöttar våra kunder med den kompetens deras IT-avdelning behöver och både chefer och specialister inom IT. Att vi jobbar specialiserat gör att vi får bättre förståelse för olika verksamheters IT-behov. Förutom kompetens och erfarenhet lägger vi stor vikt vid att presentera kandidater som drivs av samma värderingar och har en personlighet som passar uppdragsgivaren.

Vi förstår vad du letar efter och har det som krävs för snabba och kvalitativa resultat. Våra seniora rekryteringskonsulter ansvarar för hela rekryteringsprocessen och arbetar naturligtvis konfidentiellt.

Rekryteringsprocesser

Rekryteringsprocesserna för Chefer och specialister skiljer sig något där Chefsprocessen är något mer omfattande och där vi lägger större vikt vid personlighets- och begåvningstest.

Search

Vi kartlägger, identifierar, kontaktar och matchar kandidater för urval och presentation. I våra nätverk ingår bland annat relevanta databaser, vår egen kandidatdatabas, konsultnätverk, sociala medier, intressegrupper och företag som arbetar med aktuella teknologier eller plattformar.

Headhunting

Du presenterar en lista med personer som passar för den tilltänkta rollen. Efter att ha kompletterat underlaget med lämpliga kandidater ur vårt egna nätverk tar vi kontakt. Vi ansvarar för hela rekryteringsprocessen från start till mål.

Rekryteringsprocesser

Vid search och headhunting följer vi våra rekryteringsprocesser strikt, med tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan oss och er rekryterande chef. Vi har två olika processer som utgör stöd vid chef- respektive specialistrekrytering.

Specialistrekrytering

Kontakta oss så berättar vi mer!