Kort om tjänsten

Nu söker vi en erfaren Interimschef till vår kund DIGG i Sundsvall.
Omfattningen är Heltid 100%,
Start: 2023 05 02
Längd: 2023-11-01, eventuellt längre.

DIGG i Sundsvall behöver stärka upp med en Interimschef.

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork, men jobbar ute hos våran kund. Möjlighet finns också att fakturera från eget bolag.

Mer om tjänsten

Inom avdelningen för tillit och säkerhet ligger enheten för säkerhet som ansvarar för att DIGGS verksamhet bedrivs
inom ramen för gällande säkerhetskrav. Enheten ansvarar också för myndighetens arbete som beredskapsmyndighet och bidrar i arbetet med att säkerställa skyddet av säkerhetskänslig verksamhet och informationssäkerhet vid digitalisering.

Uppdraget innebär att konsulten arbetsleder en enhet, enheten för Säkerhet på ca 30%. Övriga delen innebär arbete som samordnare för informationssäkerhet. I uppdraget ingår att ha resultat- och budgetansvar och rapportera till berörda avdelningschefer.

Din profil

För att vara aktuell för tjänsten, behöver du uppfylla nedan kriterier:

– Ha akademisk utbildning om minst tre år eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
– Ha chefserfarenhet, minst fem år
– Ha lett och utvecklat team och en verksamhet som växer och förändras över tid
– Ha erfarenhet av digitalisering inom svensk offentlig förvaltning under de tre senaste åren
– Ha förståelse för de förutsättningar som råder inom svensk offentlig förvaltning och myndighetsutövning
– Vara kommunikativ och ha en god analytisk förmåga
– Ha goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
– Vara samhällsintresserad och ha god kunskap om hur samhället styrs
– Förstå den offentliga förvaltningens verksamheter och digitaliseringens möjligheter att utveckla dessa
– Ha bred kompetens inom informationssäkerhetsområdet och erfarenhet av arbete med säkerhet och säkerhetsskyddsfrågor inom offentlig förvaltning
– Ha erfarenhet av metoder för systematiskt informationssäkerhetsarbete
– Ha erfarenhet av metoder och strukturer för livscykelhantering

Meriterande om du:

– Har erfarenhet som chef inom offentlig förvaltning, senaste fem (5) åren
– Har erfarenhet av arbete med ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
– Har erfarenhet av att leda förändringsarbetet

Ansökan

Låter detta som ett uppdrag som passar dig?
I så fall är du välkommen att söka via länken i annonsen, urvalet sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Nu söker vi en erfaren Interimchef till vår kund DIGG i Sundsvall.
Omfattningen är Heltid 100%,
Start: 2023 04 03
Längd: Till 2023 06 30, eventuellt längre.

Under en rekryteringsprocess behöver DIGG förstärka med en interimslösning.

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork, men jobbar ute hos våran kund. Möjlighet finns också att fakturera från eget bolag.

Mer om tjänsten

Uppdraget innebär att du ansvarar för en enhet, enheten för Säker kommunikation och tillgänglighet.
I enheten för Säker kommunikation och tillgänglighet arbetar de med att granska att digital offentlig service, som
tillhandahålls av en offentlig aktör, lever upp till de krav som finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig
service.

Teamet arbetar även med främjande och utredningar kopplade till sitt specialistområde samt bistår
tillsynsansvarig med tillsynsärenden. Ett annat uppdrag handlar om säker digital kommunikation. Digg har regeringens uppdrag att tillhandahålla en infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor. Under 2023 genomförs utveckling av tekniska tjänster samt etablering förvaltnings- och supportorganisation. Ansvaret för denna infrastruktur ligger på
enhetschefen som ska agera beställare för ett uppdragsteam bestående av resurser från olika delar av organisationen.

I uppdraget ingår att ha personal-, resultat- och budgetansvar och rapportera till berörda avdelningschefer.

Din profil

För att vara aktuell för tjänsten, behöver du uppfylla nedan kriterier:

– Ha akademisk utbildning om minst tre år eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
– Ha chefserfarenhet, minst fem år
– Ha lett och utvecklat team och en verksamhet som växer och förändras över tid
– Ha erfarenhet av digitalisering inom svensk offentlig förvaltning under de tre senaste åren
– Ha förståelse för de förutsättningar som råder inom svensk offentlig förvaltning och myndighetsutövning
– Vara kommunikativ och ha en god analytisk förmåga
– Ha goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
– Vara samhällsintresserad och ha god kunskap om hur samhället styrs
– Förstå den offentliga förvaltningens verksamheter och digitaliseringens möjligheter att utveckla dessa
– Ha flerårig erfarenhet av att agera beställare för utveckling och förvaltning av tjänster eller infrastrukturen som används av många
– Ha erfarenhet av att ha verksamhetsansvar för tillsyns- och granskningsverksamhet
– Ha kunskap om hur rättsliga och säkerhetsmässiga krav kan påverka en verksamhet och ett IT-system.
– Ha erfarenhet från arbete med etablering av förvaltnings- och supportorganisation

Meriterande om du:

– Har erfarenhet av att ha verksamhetsansvar för tillsyn- och granskningsverksamhet inom lagen för digital offentlig service
– Har erfarenhet som chef inom offentlig förvaltning, senaste tre åren
– Har erfarenhet av handläggning som inkluderar komplexa bedömningar och beslut
– Har erfarenhet och kunskap om webbutveckling

Ansökan

Välkommen att söka via länken i annonsen, urvalet sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Nu söker vi dig som har minst 10 års erfarenhet av att jobba som handläggare/administratör för ett spännande uppdrag hos Myndigheten för digital förvaltning.

Omfattning: Heltid 100%
Start: 4e april
Längd: 12-24 månader

Arbete kan ske på distans med undantag eventuella för fysiska möten som DIGG kallar till. Dessa möten kan
antingen vara i Sundsvall eller Stockholm.

Om verksamheten

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har till uppdrag är att samordna och stödja den
förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer
effektiv och ändamålsenlig. Vi ska också stötta regeringen med underlag och analyser.

Mer om tjänsten

Exempel på övergripande arbetsuppgifter i detta uppdraget under uppdragsperioden är att följa och analysera hur statliga myndigheter, kommuner och regioner arbetar med digitalisering genom att skapa och analysera enkäter och intervjumaterial, att hantera myndighetens analysverktyg, projektleda olika delar av deras uppdrag och uppgifter, presentera myndighetens arbete i olika sammanhang, driva arbete med att utveckla hur olika myndigheter arbetar med olika processer tvärsektoriellt.

Din profil

För att vara aktuell för tjänsten, behöver du uppfylla nedan kriterier:

– Ha arbetat med analys och uppföljning av offentlig förvaltnings digitalisering på nationell nivå under de senaste 3 åren.
– Ha minst 10 års erfarenhet av arbete inom svensk offentlig förvaltning
– Ha erfarenhet av digitalisering inom svensk offentlig förvaltning
– Ha förståelse för de förutsättningar som råder inom svensk offentlig förvaltning
– Vara van att skriva rapporter och presentationer
– Ha god social förmåga

Dessutom är det meriterande om du uppfyller nedan:

– Ha erfarenhet från forskarutbildning och/eller ha Doktorsexamen
– Ha genomfört utveckling av uppföljningsmodeller inom digitaliseringsområdet
– Ha erfarenhet av workshopledning/facilitering

Ansökan

Tycker du att detta passar in på dig och vill ha ett spännande konsultuppdrag, då söker du via länken i annonsen.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Vi säker nu dig som har möjlighet att hoppa in som interim chef hos vår kund i Härnösand.
Omfattning: Deltid ca 50-60%
Start: Senast 20230109
Längd: 3 månader med eventuell förlängning.

Uppdraget omfattar ett bemanningsuppdrag avseende interimschef för en period av ca tre månader
till verksamhetsområdet för analys- och utvecklingsenheten. Interimschef med erfarenhet av
arbetsmiljöfrågor, leda arbetsplatsträffar, delta i ledningsgrupp. För uppdraget krävs erfarenhet av att
leda specialister.

Mer om tjänsten

I denna tjänst kan nedan arbetsuppgifter förekomma;
– Ledarskap, coaching.
– Genomföra arbetsplatsträffar enligt myndighetens riktlinjer.
– Hantera personalfrågor och personalärenden.
– Genomföra lönesättande samtal. Utifrån avgående enhetschefs förslag.
– Genomföra det årliga medarbetarsamtalet som bas för lönesättning. Medarbetarsamtalet ska ha
ett framåtperspektiv där individuella mål sätts för individen i förhållande till den egna verksamhetens mål.
– Arbeta i verksamhetsområdets ledningsgrupp.
– Planera och följa upp ekonomin och den löpande verksamheten.

Skriftlig uppföljning av verksamhetsplanen för aktuell period, som sker i verksamhetsstöd Stratsys.

Din profil

För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla nedan kriterier:

– Erfarenhet som chef med verksamhets-, personal- och budgetansvar senaste två åren.
– Erfarenhet att leda specialister t ex sakkunniga, experter, högutbildade.
– Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt.
– Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift.

Meriterande om du har:

– Erfarenhet som chef inom offentlig sektor.
– Erfarenhet om hur den statliga värdegrunden tillämpas.
– Erfarenhet av arbete i planerings- och uppföljningssystem, t ex Stratsys.
– Kunskap om funktionshinderområdet.

Ansökan

Känner du att du passar in på detta så är du välkommen att söka via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och det är kort svarstid.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Som säljare på Lappsets norra region – Gävle och norrut – får du jobba med det som alla vill ha i parker, på gårdar och utemiljöer: produkter för lek, träning, möten och trevlig miljö. Dina kunder är kommuner, bostadsrättsföreningar, byggbolag, entreprenadbolag, campingar och andra som på något sätt har intresse för utemiljö.

Här finns ett spännande jobb för en engagerad säljare vill arbeta med produkter som främjar folkhälsan i alla åldersgrupper.

Sökord: försäljning, försäljare, fältsäljare, sälj, kundbearbetning, relationsförsäljning, regionansvarig, KAM, B2B

Om verksamheten

Lappset Group är en av världens ledande tillverkare av utrustning för lekplatser, utomhusgym och offentliga miljöer. Vi konstruerar och tillverkar utrustning som inbjuder till lek och motion samt arbetar för att göra gårdar och det offentliga rummet trivsamt.

Lappset finns representerat i ett 60-tal länder och har dotterbolag i 7 länder. Företaget har sitt huvudkontor i Rovaniemi, i finska Lappland. Lappset Sweden AB med sina 35 anställda har huvudkontor i Enköping. För mer information, se företagets hemsida www.lappset.se

Mer om tjänsten

Du kommer att ingå i ett team om sex säljare i Sverige och ansvara för det norra distriktet som sträcker sig norrut från Gävle och Dalarna. Här driver du självständigt dina affärer mot uppsatt mål. Du har tät kontakt med dina kollegor och försäljningschef.

Lappsets försäljningsprocess ser ut så här: du bygger relationer med tänkbara kunder, hittar behov och planerade projekt. Du introducerar Lappsets lösningar och när det är dags för offert får du hjälp av landskapsdesigners och -arkitekter, kalkylerare och innesäljare. Lappsets monteringsteam ser sedan till att utrustningen kommer på plats och fungerar enligt avtal.

Du kommer att arbeta kreativt med att hitta behov och projekt, träffa många människor och resa en hel del i ditt distrikt.

Din profil

Du har ett stort intresse för utemiljö och gärna också fysisk aktivitet eftersom det är vad Lappsets produkter handlar om. Att gilla uteträning och lek är en fördel i denna tjänst!

Du har jobbat med försäljning mot kommuner och du har erfarenhet av att jobba självständigt med ansvar för ett distrikt där du driver dina affärer med stort engagemang. Dina kunder känner dig som en engagerad, initiativtagande, lösningsorienterad och kunnig person.

Vi kommer att fästa stor vikt vid din personlighet. Du som får tjänsten erbjuds att bli del av ett snabbt växande, framgångsrikt team och företag som har fokus på trivsel, glädje, fysisk aktivitet och minnen för livet.

Du bor i distriktet, gärna i Sundsvall eller Örnsköldsvik. Du talar och skriver en välvårdad svenska och engelska. Det är en fördel om du redan arbetat med de kundsegment som är aktuella i denna tjänst.

Ansökan

Du är välkommen att söka tjänsten via Dreamworks hemsida, www.dreamwork.se med bifogat CV och personligt brev. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot några ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval, sök gärna tjänsten redan idag och senast 15 december. Tillträde enligt överenskommelse.

Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Lena Lilliér på Dreamwork 0708 121 121, alternativt lena.lillier@dreamwork.se

Kort om tjänsten

Nu söker vi dig som vill jobba inom helpdesk på en myndighet i Sundsvall! Arbetet avser första linjens support.

Start: Senast 1 december 2022
Slut: 31 augusti 2023
Omfattning: Heltid
Stationeringsort: Sundsvall

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork men arbetar ute på berörd myndighet.

Mer om tjänsten

Uppdragets innehåll:

Uppdraget innebär att leverera support för teknisk infrastruktur och teknik. I arbetsuppgifterna ingår att bemanna helpdesk, vilket innefattar telefonsupport, bemanning av servicedesk och service på plats i Kundens lokaler. Helpdesk har sin mesta kontakt med interna kunder i huset men det förekommer även extern kundkontakt. Helpdesk har ansvar att hantera och registrera it-relaterade ärenden i ett ärendehanteringssystem. Grunden i ärendehanteringen bygger på ITIL-processerna, event, incident, problem och request.

Vanliga arbetsuppgifter handlar om att supporta Kundens cirka 650 interna användare med arbetsplatsnära it där vi har Windows 10 som operativsystem och Microsoft Exchange som mejlsystem. Det kan vara allt från att hjälpa användare som inte får igång sin pc eller kan skriva ut sina dokument till att guida och visa hur man kopplar upp ett Skype-möte. Uppdraget består också av att uppdatera användarinformation i vårt Microsoft AD. Dessutom ingår extern support och hantering av ärenden gällande tekniska fel rörande våra e-tjänster, denna support hanterar vi i huvudsak över telefon där kunderna ringer in till myndigheten. Helpdesk ansvarar för att registrera ärenden och agera första linjens support.

Din profil

Vi söker dig som har kompetens inom de delar som nämns ovan i uppdragets innehåll.

Vidare ska du ha:
– gymnasium eller likvärdig utbildning och minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet inom yrkeskategorin
– goda kunskaper om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk, kommunikation samt informationssäkerhet
– grundkunskaper i MS Office eller likvärdigt
– kunskaper om ärendehanteringssystem (exempelvis Easit BPS eller Artologik Helpdesk)
– kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift

Du har god förmåga att samarbeta, är lyhörd, drivande och arbetar självständigt.

Ansökan

Skicka in din ansökan genom att registrera ditt CV. Urvalsprocessen sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Nu söker vi för kunds räkning en interim gruppchef för ekonomisk förvaltning.

Placering: Sundsvall
Start: Omgående
Längd: Ca 3-6 månader under rekrytering
Omfattning: 100%

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork men arbetar ute hos kund.

Mer om tjänsten

Gruppen består av ca 20 medarbetare och avdelningen ansvarar för kundansvariga – ekonomiska förvaltare. Dina arbetsuppgifter kommer vara följande:
• Chefs- & ledaransvar för gruppen
• Resultat- & Budgetansvar
• Skapa en arbetsplats där alla drivs och trivs
• Driva och utveckla våra medarbetare och gruppen
• Kommunicera med alla intressentgrupper
• Vara del av strategiska projekt inom bolagsgruppen
• Kvalitetssäkra processer, rutiner och arbetssätt

Din profil

Vem är du?
Vi ser gärna att du har ett par års erfarenhet som ledare. I din roll är det viktigt att du är engagerande, tydlig, strukturerad och älskar att driva förändring. I grunden har du en akademisk utbildning eller motsvarande med relevant inriktning för uppdraget. Det kan vara en examen med fastighetsinriktning, ekonomi, eller annan inriktning som bedöms relevant för uppdraget. Du är en god kommunikatör och har en hög förmåga att samarbeta med såväl medarbetare, kunder och chefskollegor. Du bygger relationer och team och din omgivning ser dig som en självklar ledare med god förmåga att driva förändring och skapa utveckling.

Personliga egenskaper
Vi värderar din förmåga att skapa och utveckla goda relationer med dina medarbetare, samarbetspartners inom och utanför koncernen. Du visar stort engagemang och är en trygg beslutsfattare, som uthålligt driver organisationen framåt med en god kommunikativ förmåga. För att bolaget ska kunna leverera mot uppsatta mål är det viktigt att du leder genom andra och använder och utvecklar den kompetensen som finns i bolaget. Vi söker dig som står för ett modernt, transparent och coachande ledarskap och du har en god förmåga att engagera och utveckla dina medarbetare. Våra värdefulla medarbetare och vår fina gemenskap är den viktigaste kraften bakom våra framgångar, så vi lägger stor vikt vid att vår nya gruppchef är en lyhörd ledare med hög integritet och stark moralisk kompass.

Ansökan

Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV så snart som möjligt! Urvalsprocessen sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Nu söker i en erfaren controller för ett uppdrag hos vår kund som är en myndighet i Sundsvall.
Omfattning: Heltid 100%
Start: Omgående
Längd: 2022 12 30, eventuellt längre.

Du blir anställd av Dreamwork, men jobbar ute hos vår kund i Sundsvall. Viss möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med närmsta chef. Eventuellt finns möjlighet att fakturera från eget bolag.

Mer om tjänsten

Som Ekonom/Controller kommer du stödja ekonomipersonal i det ekonomiska arbetet mot en eller
flera institution/er som finns inom universitetet. De uppdrag institutionerna har är varierande varpå
skillnader i arbetsuppgifterna förekommer.

Avdelningen arbetar bl.a. i ekonomisystemet UBW (Agresso) samt budgetverktyget Hypergene. Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara:
•Lärosätesgemensamt ekonomiskt arbete med prognos och bokslut
•Upprättande av löpande uppföljning och analys 4/12
•Upprättande av kalkyler, rekvisitioner, uppföljning samt enklare analyser för projekt
•Deltagande i ekonomiska utredninga

Din profil

För att vara aktuell fr uppdraget, behöver du uppfylla nedan kriterier:

• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Genomgått utbildning inom aktuellt område – ekonomi
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som controller
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper i analysverktyg (exempelvis QlikView och Insikt)
• Kunskaper i ekonomisystem (exempelvis U4 Agresso, Raindance, Visma m.fl.)
• Erfarenhet av statlig redovisning
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift

Ansökan

Känner du att detta passar in på dig?! Sök då via länken i annonsen. Urvalet kommer ske löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Redovisningsekonom för konsultuppdrag hos en myndighet i Sundsvall.
Omfattning: Heltid 100%
Start: 20220926
Längd: 20221230, ev längre.

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork, men jobbar på plats ute hos vår kund i Sundsvall. Visst distansarbete kommer att vara möjligt efter överenskommelse med närmsta chef.

Mer om tjänsten

Som redovisningsekonom kommer du stödja ekonomipersonal i det ekonomiska arbetet mot en eller
flera institution/er som finns inom universitetet. De uppdrag institutionerna har är varierande varpå
skillnader i arbetsuppgifterna förekommer.

Avdelningen arbetar bl.a. i ekonomisystemet UBW (Agresso) samt budgetverktyget Hypergene. Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara att stödja övriga ekonomer med:
• Ekonomiskt arbete med prognos och bokslut 4/12
• Upprättande av löpande uppföljning och analys
• Upprättande av kalkyler, rekvisitioner, uppföljning samt enklare analyser för projekt

Din profil

För att vara aktuell för uppdraget, behöver du uppfylla nedan kriterier.

• Minst gymnasium eller likvärdig utbildning
• Utbildning inom aktuellt område- ekonomi
• Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som redovisningsekonom
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper i förekommande bokföringssystem (exempelvis U4 Agresso, Raindance m.fl.)
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska såväl i tal som skrift

Ansökan

Passar du för uppdraget är du välkommen att söka via länken i annonsen. Urvalet kommer ske löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Om tjänsten:

Vill du vara med och bidra till ett hållbart samhällsbygge? Är du en ambitiös, lösningsorienterad och kommunikativ person med ett stort intresse för hur HR kan bidra till en sund affärsutveckling? Då kan det vara dig vi söker!

Peab genomgår en förändringsresa inom HR med fokus på att ge verksamhetens chefer ett konsultativt stöd och med fokus på erbjuda medarbetarna den bästa arbetsplatsen. Som en del av denna resa tillsätter Peab nya tjänster som HR Chefer på regionsnivå för Affärsområde Anläggning. I denna roll söker vi en HR Chef till Region Norr som kommer vara med på en spännande resa med att utveckla framtidens arbetssätt inom HR på Peab med fokus på att ge verksamheten, affären och chefsled ett lokalt kvalitativt och konsultativt HR stöd.

Du är med och utmanar, utvecklar och skapar förutsättningar för verksamhetens fortsatta utveckling samtidigt som du tillsammans med dina HR kollegor skapar förutsättningar för ett starkt samarbete inom HR såväl lokalt som regionalt och mellan de olika affärsområdena.

Tjänsten är placerad på Peabs kontor i Sundsvall.

Om tjänsten
Som HR Chef Region Norr kommer du att ha övergripande ansvar för HR-arbetet inom ditt ansvarsområde. Du kommer vara ett aktivt stöd till de Regionala ledningsgrupperna i att säkerställa att man når sina strategiska och operativa mål i affärsplanen. Du har ett strategiskt fokus och driver agendan inom HR för din region för att uppnå det gemensamma målet med den bästa arbetsplatsen. Som HR chef är du en viktig del i att konsultativt utmana dina kollegor i ledningsgruppen för att främja en utveckling för både affären och individen.

I din roll som HR Chef kommer du ha ett personal -och ekonomiansvar och tillsammans med ditt HR team fokusera på att ge chefer och den lokala verksamheten ett kvalitativt och konsultativt stöd i allt från strategiska till operativa HR frågor inom områden som kompetensförsörjning, jämställdhet, mångfald och inkludering, engagemang, löner och belöning, välmående och rehabilitering samt fackliga relationer och att arbetet inom HR utförs enligt gällande riktlinjer. Tillsammans med ditt HR team möjliggör du organisationens fortsatta utveckling.

Du är med och aktivt bidrar till att vi inom HR på Peab finner synergier mellan varandra och att det arbete som sker nära verksamheten lokalt och regionalt utvecklas i linje med den koncernövergripande HR agendan på Peab.

Du rapporterar till HR Chef för affärsområdet.

Om dig
Vi tror att du är en kommunikativ ledare som är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att engagera och motivera andra. Du är en person som lätt finner lösningar på utmaningar och har förmågan att omvandla strategiska mål och behov till konkreta och handlingskraftiga planer och åtgärder.

Vidare tror vi att du:
· har flerårig erfarenhet av ledarskap och brett verksamhetsnära HR-arbete
· är en stark relationsbyggare med förmågan att hantera och samverka med flera olika intressenter på samma gång
· ett affärsorienterat och konsultativt arbetssätt
· har förmågan att se andras behov
· är trygg i förändringsresor och visar på en god integritet

Vi tror även att du är prestigelös i ditt arbetssätt och delar Peabs värderingar Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga.

I denna rekrytering samarbetar Peab med Dreamwork gällande tillsättning av tjänsten.

Välkommen att söka ett utvecklande och omväxlande arbete! Du söker tjänsten via Dreamworks hemsida, www.dreamwork.se med bifogat CV och personligt brev. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot några ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval, sök gärna tjänsten redan idag.