Kort om tjänsten

Nu söker vi en interimschef till en myndighets IT-avdelning.

Uppdragets start: omgående, senast 2023-01-02
Uppdragets längd: minst 6 månader, som längst 2024-06-30
Stationeringsort: Göteborg eller Vänersborg

Resor förekommer i arbetet. Arbete på distans är möjligt till viss del.

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork, alternativt kan det finnas möjlighet att fakturera från eget bolag.

Det har uppstått en vakant chefsroll inom myndighetens IT-avdelning, varför de nu avser tillsätta en interimschef. IT-verksamheten har 175 medarbetare, varav cirka hälften är stationerade i Västra Götalands län och resten vid andra orter i hela landet. IT-verksamheten genomförs till största delen i egen regi och kan grovt delas upp i Infrastruktur- och plattformstjänster, Applikationstjänster, Arbetsplatstjänster samt Styrning, stöd och säkerhet.

Mer om tjänsten

Vakansen avser chefskap för enheten Driftstöd IT och omfattar ansvar för plattforms- och infrastruktur-tjänster. IT-verksamheten står för verksamhetskritiska leveranser och kraven på driftstabilitet och kontinuitet är höga.

Ledning av enheten Driftstöd IT tillsammans med funktionscheferna. Arbetet omfattar budget-, leverans- och personalansvar av enhetens verksamhetsområde tillsammans med funktionschefer. Enhetsledningsgruppen man ansvarar för, har gemensamt ansvar för planering, uppföljning och rapportering. Deltagande i projekt och/eller styrgrupper kan förekomma samt processägarskap.

Interimschefen är underställd och rapporterande till avdelningschef för länsstyrelsernas IT-avdelning. Interimschefen deltar i avdelningens ledningsgrupp och har ett enhetsråd ihop med sina funktionschefer, där enhetsgemensamma frågor och ärenden tas upp för beslut. IT-verksamheten har höga krav på kontinuitet och områden inom driften har beredskap.

Din profil

För att vara aktuell för tjänsten ska du uppfylla följande krav:

• ha minst 8 års IT-relaterad chefserfarenhet i större organisationer, varav några år som chef över chef
• ha erfarenhet från ledande roller i verksamheter med höga krav på säker och robust IT-drift och IT-säkerhet
• ha erfarenhet av ekonomihantering, budgetering och uppföljning
• ha erfarenhet av leverantörsstyrning
• ha erfarenhet av arbete i ledande roll med större och komplexa IT-driftsmiljöer
• kunna förstå samband mellan leveransområden och ha erfarenhet av helhetsleveranser av IT till verksamheter

Du ska ha ett samarbetsorienterat och tillitsfullt förhållningssätt till kollegor och chefer. Du ska tillsammans med cheferna kunna planera, utveckla och följa upp verksamhetsområdet. Vidare har du förmåga att identifiera och agera utifrån komplexa samband i verksamheten, ha förmåga att se behov av och agera på samplanering med övriga enheter. Du kan säkerställa enhetens samlade kompetensförsörjning, leda olika förändrings- och verksamhetsutvecklingsinitiativ och förvalta leverantörsrelationer vid behov. Slutligen är du målorienterad, har resultatfokus och är involverande i beslut som ska fattas.

Ansökan

Välkommen att söka tjänsten via länken i annonsen, urvalet sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.