Kort om tjänsten

För kunds räkning söker vi nu en administratör!
Omfattning: Heltid 100%.
Start v34
Längd_ 4-5 månader, kanske längre

Under en rekryteringsprocess som startar senare i augusti, behöver vår kund som är en myndighet i Uppsala täcka upp med en konsultlösning.

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork, men arbetar ute på berörd myndighet.

Mer om tjänsten

I arbetet ingår bland annat:

• planera och samordna
• arbeta utifrån fastlagda rutiner
• vara ett operativt stöd för verksamheten
• formulera brev, protokoll, dokumentation m.m.
• hantera återkommande arbetsuppgifter (exempelvis kopiering, sortering och posthantering)
• hantera många kontakter med anställda och allmänhet
• göra enklare beräkningar, sammanställningar och diagram
• göra kalenderbokningar, mötesbokningar
• utföra reseplanering
• fatta egna beslut utifrån redan kända handlingsalternativ
• projektplanering och uppföljning av projekt
• skriva protokoll och andra dokument efter anvisningar om sakinnehåll.

Din profil

Konsulten ska uppfylla nedan kompetenskrav:

– gymnasium eller likvärdig utbildning
– mycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
– minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent
– kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift.

Ansökan

Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV och din ansökan så snart som möjligt. Observera kort svarstid. Urvalsprocessen sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001

Kort om tjänsten

Nu söker vi dig som har erfarenhet av att jobba med kommunikationsstrategier. Gärna inom Life science. Vår kund är en myndighet i Uppsala!
Omfattning: Heltid 100%
Start: Snarast
Längd: till årsskiftet.

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork, alternativt finns möjligheten att fakturera från eget bolag.

Mer om tjänsten

I denna tjänst kan nedan arbetsuppgifter förekomma:

• internt och externt kommunikationsarbete på strategisk och operativ nivå
• planera, genomföra och utvärdera kommunikationsinsatser
• marknadsundersökningar och omvärldsanalyser
• utforma informationsmaterial
• rådgivning till kollegor i kommunikationsfrågor
• varumärkesarbete
• uppdatera information på extern och intern webbplats
• arbete med digitala kanaler och sociala medier.

Din profil

För att vara aktuell för tjänsten ska du ha:
• akademisk utbildning med inriktning på strategisk kommunikation
• flerårig erfarenhet i ledande ställning inom kommunikation
• mångårig erfarenhet av att leda stora projekt
• arbetat med strategiska kommunikationsfrågor inom life science, offentlig verksamhet eller hälso- och sjukvården
• mycket god erfarenhet av kontakt med experter inom våra olika områden
• flerårig erfarenhet av kommunikationsarbete på strategisk såväl som på operativ nivå
• en dokumenterat god skribent
• mycket god svenska och förmåga att på kort tid skriva målgruppsanpassade texter
• mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift

Ansökan

Välkommen med din ansökan via länken i annonsen, urvalet sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Nu söker vi dig som är erfaren HR/Personaladministratör för ett uppdrag till vår kund som är en myndighet i Uppsala.
Omfattning: Heltid 100%
Start: Mitten av augusti
Längd: 30/12 2022, ev längre.

Vår kund Institutet för språk och folkminnen behöver under rekryteringsprocess hyra in en erfaren personaladministratör.
Stor vikt läggs vid att du har statlig erfarenhet från området.

Du kommer arbeta självständigt och vara ensam expert inom HR.

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork, men jobbar ute hos kunden.
Finns möjlighet till distansarbete 2 dagar/vecka.

Mer om tjänsten

Kunden har många HR-processer som pågår parallellt.
Du kommer varav ett stöd i strategiska, operativa och administrativa HR-frågor. Allt från att vara nära chefsstöd till systematiskt arbetsmiljöarbete och medarbetarskap. Stöd i avtalsfrågor och arbetsrättsliga frågor.

Kontaktperson företagshälsovård. Rehabiliteringsfrågor och incident-/händelserapportering. Medarbetarundersökning. Lönekartläggning, löneanalys och samordna lönerevision. Kalla, medverka och föra protokoll vid t.ex. MBL-förhandlingar och arbetsmiljökommittémöten. Löpande personal- och löneadministration.

Ingår även ansvar för administration kring personalsystemet Primula.

Din profil

För att vara aktuell för tjänsten behöver du:

– Högskoleutbildning inom HR eller annan utbildning som tillsammans med aktuell erfarenhet bedöms likvärdig.
– Några års erfarenhet av att ge chefsstöd inom hela bredden av HR-frågor.
– Erfarenhet av brett HR-arbete vid statlig myndighet.
– Du ska trivas att arbeta både operativt och strategiskt.
– Ha god kunskap om arbetsrätt och tillämpning av avtal och god förmåga att uttrycka sig i svenska i både tal och skrift.

Ansökan

Välkommen att söka via länken i annonsen. Urvalet kommer ske löpande.

Kort om tjänsten

Nu söker vi en controller till en myndighet i Uppsala för ett uppdrag på ca 5 månader.

Start: 15 augusti
Slut: 31 december (med möjlighet till förlängning)
Omfattning: 50-75 %

Uppdraget genomförs omväxlande på distans och på plats i myndigheternas lokaler i Uppsala. Exakt fördelning kommer chef och utsedd konsult överens om.

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork men arbetar ute på berörd myndighet.

Mer om tjänsten

I uppdraget kommer bland annat följande arbetsuppgifter ingå;
• ta fram och följa upp myndighetens budget,
• ta fram prognos, budgetunderlag och årsredovisning,
• framtagande av beslutsunderlag,
• vid behov upprättande av policydokument och rutiner inom ekonomiområdet,
• säkerställa att myndigheten följer gällande regelverk inom ekonomiområdet bland annat genom att kravställa och granska Statens servicecenters leverans,
• löpande fakturahantering
• löpande avtalsuppföljning,
• förteckna och följa upp anläggningstillgångar,
• avgiftshantering inkl. avgiftssamråd

Controllern kommer vara den sammanhållande länken inom ekonomiområdet på myndigheten. I det ingår att planera, analysera, följa upp och förmedla resultat och nyckeltal till ledning och verksamhet. Myndigheten anlitar Statens servicecenter (SSC) för ekonomihantering och årsbokslut. Controllern sköter kontakten med SSC och tar helhetsansvar för myndighetens ekonomihantering. Controllern arbetar nära verksamheten och ledningsgruppen och fungerar som stöd i frågor som rör resultatuppföljning och ekonomisk planering. Konsulten kommer vara myndighetens enda controller och rapportera till förvaltningschef. Att ge likvärdigt stöd till en annan myndighet kommer till viss del också ingå i uppdraget.

Din profil

Kompetenskrav:
• gymnasium eller likvärdig utbildning
• genomgått utbildning inom aktuellt område
• minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som controller
• goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• kunskaper i analysverktyg (exempelvis QlikView och Insikt)
• kunskaper i ekonomisystem (exempelvis U4 Agresso, Raindance, Visma m.fl.)
• erfarenhet av statlig redovisning

Ansökan

Välkommen att söka tjänsten via länken i annonsen, urvalet sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Nu söker vi för ett konsultuppdrag en vaktmästare till vår kund i Uppsala.

Omfattning: Heltid 100%
Start: September
Längd: upp till 5 månader

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork, men arbetar ute på berörd myndighet.

Mer om tjänsten

Som servicemedarbetare arbetar du med fastighets- och verksamhetsanknutna tjänster som bland annat innebär tillsyn av lokaler, vissa fastighetsrelaterade åtgärder, felanmälningar, beställningar av gemensamma förbrukningsvaror, posthantering, lokalanpassning, flytt av möbler, driftsättning/installationer av ny IT utrustning, översyn och åtgärder av teknisk utrusning.
Du har kontakt med externa leverantörer av varor och tjänster samt interna kontakter med enheternas beställare. Du utför förbättringar av rutiner för tillsyn, kontroll och hantering av våra lokaler och teknik. Vidare ger du praktisk service och utför underhåll i myndighetens administrativa lokaler samt i viss utsträckning även i lokaler kopplat till boenden.
Du ansvarar också för egen ärendehantering i ärendehanteringssystem. Resor utanför stationeringsorten kan förekomma.

Din profil

För att vara aktuell förtjänsten behöver du uppfylla nedan:
• Gymnasieutbildning med teknisk inriktning eller annan utbildning som bedöms vara lämplig för rollen
• Goda generella IT-kunskaper
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Grundkunskaper i ärendesystem
• B-körkort
• God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska

Det är även positivt om du har praktisk erfarenhet av vaktmästeri med kundkontakter samt erfarenhet av arbete med fastighetsrelaterade frågor.

Ansökan

Du är välkommen att ansök via länken i annonsen, observera kort svarstid.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

För en myndighets räkning söker vi nu en redovisningsekonom med erfarenhet av redovisning, budget, årsbokslut och andra ekonomiska arbetsuppgifter.

Start: 15 augusti
Slut: 31 maj
Omfattning: Helst heltid

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork men arbetar ute på berörd myndighet.

Mer om tjänsten

Arbetsuppgifter som kan förekomma är:

• arbete i ekonomisystem (exempelvis U4 Agresso, Raindance, m.fl.)
• arbete med redovisning och bokföring (exempelvis kundreskontra, leverantörsreskontra,
• huvudbokföring, kassa- och bankavstämningar)
• budgetarbete
• ta fram rapporter om ekonomiska resultat och göra analyser kring resultat och bokslut
• delta i budgetuppföljning
• arbete med avstämningar, felsökningar och kontroller
• arbete med årsbokslut
• arbete med bokslut och periodavslut

Din profil

Vi söker en erfaren redovisningsekonom som är trygg i att arbeta självständigt. Du har god kompetens inom både redovisning, budget och det helhetliga ansvaret för ekonomin. Vidare ska du uppfylla följande kompetenskrav:

• gymnasium eller likvärdig utbildning
• utbildning inom aktuellt område
• minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som redovisningsekonom
• goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• kunskaper i förekommande bokföringssystem (exempelvis U4 Agresso, Raindance m.fl.)
• kunna kommunicera obehindrat på svenska såväl i tal som skrift

Det är meriterande om du har statlig erfarenhet.

Ansökan

Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV och din ansökan så snart som möjligt. Observera kort svarstid. Urvalsprocessen sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001

Kort om tjänsten

För kunds räkning söker vi nu en administratör! Uppdraget är på heltid 15 augusti – 14 oktober 2022, med möjlighet till förlängning.

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork, men arbetar ute på berörd myndighet.

Mer om tjänsten

I arbetet ingår bland annat:

– Skriva exportintyg
– Bevaka mejllådor
– Ekonomiadministration med fakturahantering, kund- och leverantörsfakturor, kontering m.m. (programmet Agresso)
– Support och hantering av handlingar, diarium och arkivering (diariesystemet Public 360)
– Löpande operativt arbete inom ekonomi och administration
– Intranätet/extern webb (publiceringsverktyg: Episerver)
– Service och support till områdeschef och områdets ledningsgrupp
– Minnesanteckningar vid enstaka möten
– Stöd vid introduktion av nyanställda

Din profil

Konsulten ska uppfylla nedan kompetenskrav:

– gymnasium eller likvärdig utbildning
– mycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
– minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent
– kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift.

Ansökan

Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV och din ansökan så snart som möjligt. Observera kort svarstid. Urvalsprocessen sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001

Kort om tjänsten

För kunds räkning söker vi nu en administratör! Uppdraget är på heltid 15 augusti – 14 oktober 2022, med möjlighet till förlängning.

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork, men arbetar ute på berörd myndighet.

Mer om tjänsten

I arbetet ingår bland annat:

– Skriva exportintyg
– Bevaka mejllådor
– Ekonomiadministration med fakturahantering, kund- och leverantörsfakturor, kontering m.m. (programmet Agresso)
– Support och hantering av handlingar, diarium och arkivering (diariesystemet Public 360)
– Löpande operativt arbete inom ekonomi och administration
– Intranätet/extern webb (publiceringsverktyg: Episerver)
– Service och support till områdeschef och områdets ledningsgrupp
– Minnesanteckningar vid enstaka möten
– Stöd vid introduktion av nyanställda

Din profil

Konsulten ska uppfylla nedan kompetenskrav:

– gymnasium eller likvärdig utbildning
– mycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
– minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent
– kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift.

Ansökan

Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV och din ansökan så snart som möjligt. Observera kort svarstid. Urvalsprocessen sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001

Kort om tjänsten

Nu söker vi en erfaren redovisningsekonom till ett uppdrag hos Uppsala Universitet.
Omfattning: Heltid 100%
Start: 20220801
Längd: 20230531, eventuellt längre.

Du blir anställd av Dreamwork, men jobbar ute hos kunden.

Om verksamheten

Då kunden har en medarbetare som är tjänstledig har behovet uppstått att få en konsult på plats som kan ta över medarbetarens arbetsuppgifter. Institutionen befinner sig i en omorganisering vilket innebär att stora möjligheter finns att utvecklas och ta stort eget ansvar. Perfekt för dig som har erfarenhet av ekonomiskt arbete inom statlig verksamhet, och som är erfaren inom redovisning, vill utmanas att ta stort eget ansvar för det egna arbetet och för institutionens utveckling i omorganiseringen.

Du kommer att arbete med en annan ekonom, vikarie, men där du förväntas ta stort ansvar för det ekonomiska arbetet.

Möjlighet till distansjobb: UU har ingen policy om distansjobb, däremot kan enskilda muntliga överenskommelser skapas mellan konsult/anställd och chef (ex arbeta 1-2 dagar hemifrån om verksamheten så tillåter och chef godkänner).

Mer om tjänsten

Arbetsuppgifter
I denna tjänst kan nedan arbetsuppgifter förekomma:

– Arbete i ekonomisystem (exempelvis U4 Agresso, Raindance, m.fl.)
– Arbete med redovisning och bokföring (exempelvis kundreskontra, leverantörsreskontra,
– Huvudbokföring, kassa- och bankavstämningar)
– Ta fram rapporter om ekonomiska resultat och göra analyser kring resultat och bokslut
– Delta i budgetuppföljning
– Arbete med avstämningar, felsökningar och kontroller
• Arbete med bokslut och periodavslut.

Din profil

För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:

– Högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. – Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som redovisningsekonom.
– Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
– Goda kunskaper i förekommande bokföringssystem (exempelvis U4 Agresso, Raindance m.fl.)
– Erfarenhet av statlig redovisning
– Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift.

Ansökan

Välkommen att söka tjänsten via länken i annonsen.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Nu söker vi en Redovisningsekonom/Ekonomiassistent till ett uppdrag hos en av våra kunder i Uppsala.
Omfattning: Heltid 100%
Start: Omgående
Längd: Först och främst till Juli, med eventuell förlängning efter semestrarna.

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork, men jobbar ute hos vår kund.

Mer om tjänsten

Arbetsuppgifterna innefattar budget, bokslut, löpande redovisning, rapportering till externa finansiärer, uppföljningar, kund- och leverantörsreskontra och andra förekommande arbetsuppgifter inom ekonomi.

Kunden kan anpassa uppgifterna lite efter kunskaperna hos den person som kommer in.

Din profil

Förutom att du har en ekonomutbildning i botten, så bör du ha jobbat som Redovisningsekonom alternativt Ekonomiassistent minst 2 år.

Dessutom behöver du ha en bra samarbetsförmåga, behärskar svenska och engelska.
Har du erfarenhet från kommunal eller statlig myndighet så är det meriterande.

Ansökan

Välkommen att söka via länken i annonsen, urvalet sker löpande och det är kort svarstid.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.