Kort om tjänsten

Vi söker för kunds räkning en administratör till Myndighet i Norrköping. Uppdraget är heltid och utförs på plats hos kund. Arbetstiderna är 8-17 måndag – fredag. Starten är 1 juni och uppdraget sträcker sig 6 månader framåt med chans till förlängning.

Mer om tjänsten

Som administratör så blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter att registrera inkommande information. Informationen som ska registreras kommer i huvudsak via mail och post. Du kommer att sköta administrativa uppgifter enligt myndighetens rutiner. Du kommer assistera och ge service till flera personer inom myndigheten. Du kommer ingå i ett team med två andra administratörer på avdelningen.

Din profil

Vi söker dig som har minst gymnasiekompetens. Du har minst ett års arbetslivserfarenhet från likande arbetsuppgifter. Du har goda kunskaper i Office-paketet. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Meriterade är om du arbetat i Procapita som är ett administrativt systemstöd.

Som person är du noggrann, lojal och har hög integritet. Du är en person som brinner för service och administration.

Ansökan

Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV och din ansökan så snart som möjligt. Notera den korta svartiden.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Vi söker för kunds räkning en kommunikatör till myndighet i Norrköping.
Uppdraget är start omgående och sträcker sig 3 månader framåt med chans till förlängning.
Du kommer bli anställd av Dreamwork men utföra uppdraget ute på plats hos kund.

Mer om tjänsten

Som kommunikatör på myndigheten så kommer du att med att ta fram kommunikationskoncept för att nå ut till potentiella kandidater till myndighetens traineeprogram för ingenjörer. Du kommer att arbeta med kommunikationskampanjer, målgruppsanpassning och hitta bra kanaler för att få önskad effekt. Du kommer att planera och genomföra kommunikationsaktiviteter i såväl interna och externa kanaler och ta fram redaktionellt material och digitalt innehåll till deras webb och sociala medier. Du kommer att rapportera till chefen för kommunikationsenheten.

I rollen ingår även att rådige och vara ett stöd i kommunikationsfrågor till projekt och chefer.

Din profil

Vi söker dig som är nyfiken, kreativ och nytänkande. Du brinner för kommunikation och är engagerad i alla arbetsuppgifter.

Vi ser att du har högskoleutbildning exempelvis inom media och kommunikation eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som kommunikatör. Du har kunskap om digital kommunikation, sociala medier och varumärkesbyggande. Du har goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt samt goda kunskaper i redigeringsverktyg (exempelvis Indesign, Photoshop m.fl.) samt

Ansökan

Välkommen att söka via länken i annonsen, urvalet sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Nu söker vi för konsultuppdrag 2 st vaktmästare till vår kund Migrationsverket i Norrköping.
Omfattning: Heltid 100%
Start: omgående
Längd: ca 10 veckor, kan bli längre

Du blir anställd av Dreamwork, men jobbar ute hos vår kund.

Om verksamheten

Arbetsuppgifter:

Det finns ärendehanteringssystem för ärenden/beställningar och ett antal ”dagliga” löpande arbeten.

Behovet handlar om service för administrativa lokaler och normalt vaktmästeriarbete inklusive flera dagliga transporter mellan olika adresser.

Mer om tjänsten

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
– tillsyn av lokaler
– tillsyn och installation av teknik i lokaler inklusive konferensrum
– hantera felanmälningar
– hantering förbrukningsmaterial och påfyllning i lokalerna
– viss fastighetsskötsel
– postkörning, posthantering och godshantering
– arbetsplatsförflyttning, arbetsplatstekniska installationer (skärmar etc), kabeldragning
– möblering/ommöblering av lokaler och möbelflyttar
– miljöhantering av material
– mm

Övrigt:
Viss hantering innebär tyngre lyft.

Arbetstid varierande 07.30-16, 08.00-16.30, min 30 minuters lunch.

Din profil

– Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som vaktmästare, eller liknande.
– Körkort klass B (manuell växellåda)
– Grundkunskaper i MS Office eller likvärdigt
– Grundkunskaper i ärendesystem
– Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift

Tidigare erfarenhet av liknande arbete så som vaktmästare, fastighetstekniker, drifttekniker, snickare mm.

Dagsresor kan förekomma (till Jönköping alternativt Flen)

Ansökan

Ansök via länken i annonsen, observera kort svarstid.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Nu söker vi dig som vill och kan jobba som handläggare på Transportstyrelsen i Norrköping.
Tjänsten är på heltid 100%
Start: 2022 04 01
Längd: 3 månader, eventuell förlängning ytterligare 3 månader.

Du blir anställd av Dreamwork och jobbar ute hos vår kund, delvis distansarbete är möjligt.

Mer om tjänsten

Du kommer vara placerad i sektion Utvärdering och analys som ansvarar för myndighetsövergripande: Verksamhetarkitektur
(processer, ledningssystem, Informationsförvaltning), arbetssätt och modeller, omvärldsbevakning och forskning och innovation samt strategiska regeringsuppdrag och remisser. Arbetet görs i tillsammans med andra roller såsom kvalitetssamordnare, processledare och verksamhetsarkitekt.

Arbetet präglas av att vidareutveckla myndighetens ledningssystem. Detta är ett arbete som ställer stora krav på att arbeta såväl strategiskt som operativt. I just den här tjänsten kommer huvudfokus att vara på att arbeta ganska operativt med att tillse att Ledningssystemet är förvaltat.

Just nu pågår ett arbete med att göra ledningssystemet processorienterat och tillgänglighetsanpassat. 2021 genomfördes de första integrerade förbättringsrevisionerna och dess innehåll behöver följas upp.

Beskrivning av arbetsuppgifter som förekommer i uppdraget:
– Utveckla och förvalta myndighetens ledningssystem
– Förvalta ”Ledningssystemet” på intranätet (Länkar och att dokument är uppdaterade)
– Vid behov uppdatera avdelningens styrande- och stödjande dokument
– Förvalta webbplatser ”Transportstyrelsen – Ledningssystem”, ”Förbättringsrevisioner”
– Bevaka funktionsbrevlåda ”FB-TS-RES-Ledningssystem
– Scanna av andra delar av organisationen kring övergripande dokument
– Stödja avdelningarna i framtagande av dokumentation
– Planera och följa upp myndighetens förbättringsrevisioner
– Planeringen för året är genomförd så denna del omfattar mer uppföljning av åtgärder från föregående
– Sammanställ och utvärdera status för åtgärderna
– Stödja i arbetet kring miljörevisioner vid behov
– Samverka i frågor kring Ledningssystem, processarbetet och verksamhetsarkitekturen
– Sammankallande i forum och återkoppla vad som händer på ledningssystemssidan
– Bidra till att öka kunskapen och erfarenheten i myndigheten kring ledningssystemsfrågor och kvalitetsutveckling
– Vid behov skriva nyheter eller i forum delge ledningssystemets syfte och utveckling
– Samordna avdelningarnas arbete med kvalitetsutvecklingen på övergripande nivå i samråd med processledaren
– Bidra i befintligt nätverk
– Beredning och samordning av interna remisser och ibland externa remisser.

Din profil

För att vara aktuell för tjänsten, behöver du uppfylla nedan kriterier:

– Högskoleutbildning eller likvärdig utbildning inom aktuellt område och
minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet från liknande arbete
– Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
– Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.

Då uppdraget är av en specifik karaktär önskar vi att du utöver ovan grundkrav även har nedan kompetenskrav:

– Du har minst ett (1) års erfarenhet från offentlig förvaltning av att handlägga ärenden och ta fram underlag till beslut.
Erfarenheten ska ha erhållits under de senaste tre åren.

Ansökan

Välkommen att söka via länken i annonsen, urvalet sker löpande och det är kort svarstid.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

En administratör på 75 % sökes för ett ca 3 månaders konsultuppdrag hos en större myndighet i Norrköping.

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork men jobbar ute hos berör myndighet.

Mer om tjänsten

Omfattning: 75 %
Startdatum: Omgående
Slutdatum: Sista maj

Personen kommer arbeta med två andra administratörer som arbetar inom samma avdelning. Vanlig förekommande arbetsuppgifter kan bland annat vara att:

• boka resor till konferenser/möten nationellt/internationellt
• dokumentation
• beställningar
• allmän fakturahantering
• bokning av mindre och större konferenser
• att ge stöd i andra vanligt förekommande administrativa arbetsuppgifter

Din profil

För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla nedan kompetenskrav:

• gymnasium eller likvärdig utbildning
• mycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent
• kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift

Ansökan

Välkommen med din ansökan! Registrera ditt CV så snart som möjligt då urvalsprocessen sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Vi söker för kunds räkning en interim chef till ett uppdrag på en myndighet. Arbetet kommer kunna utföras i myndighetens lokaler i Norrköping alternativt Stockholm-Arlanda. Uppdraget sträcker sig till slutet av året.

Omfattningen:

• Främst heltid 100%, men deltid kan vara ett alternativ.
• Start: Omgående
• Längd: 20221230, ev längre

Du blir anställd av Dreamwork men jobbar ute hos vår kund. Alternativt finns möjlighet att fakturerar från eget bolag.

Mer om tjänsten

Som interim chef på denna myndighet så kommer du att ha verksamhets-, budget och personalansvar för enheten. Du är ytterst ansvarig för att verksamheten bedrivs effektivt. Du kommer att vara en del av ledningsgruppen samt medverka i olika besluts- och samarbetsforum internt och externt. Exempel på besluts- och samarbetsforum kan vara myndighetens interna FOI-beslutsgrupp, arkitekturforum samt koordineringsgrupper mellan myndigheter, akademi och Industri.

Till ditt stöd kommer du att ha en biträdande som fokuserar på att styra och leda enheten, utveckla processer och arbetsmetoder samt ekonomi och enhetens olika KPI:er.

En mycket viktig del i arbetet utgörs av att utveckla idéer för att kunna formulera bra ansökningar till olika finansiärer nationellt och internationellt. En annan del är att i samarbete med verksamheten och partners bidra till att FOI resultat vidareutvecklas till lösningar och produkter som skapar verksamhetsnytta.

Din profil

• Relevant akademisk examen eller utbildning.
• Erfarenhet av att följa upp och styra mot ekonomiska mål i verksamheten
• Erfarenhet av att leda direktrapporterande medarbetare
• Erfarenhet av förändrings- och verksamhetsutvecklingsarbete i större verksamheter
• Erfarenhet av att leda och driva arbete med FOI-karaktär, dvs med lång tid från idé till implementering i driftsatta system eller tjänster/produkter
• Erfarenhet av att ta resultat från FOI vidare till implementering
• Erfarenhet av att agera på den nationella arenan för infrastruktur
• Goda kunskaper i engelska och svenska i både tal och skrift

Ansökan

Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV och din ansökan så snart som möjligt. Urvalsprocessen sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001

Kort om tjänsten

Nu söker vi dig som är erfaren Business Controller med inriktning mot IT. Detta är ett längre konsultuppdrag med möjlighet till ytterligare förlängning.
– Omfattning: Heltid 100%
– Start: Från mitten av januari.
– Längd på uppdraget: 2023-01-31, med ev förlängning 12 månader till.

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork, men jobbar ute hos vår kund Sjöfartsverket.

Mer om tjänsten

Du kommer få ansvara för den övergripande controllingen inom Sjöfartsverkets 13 förvaltningsobjekt
och har en aktiv roll i förvaltningens portföljsstyrgrupp.
Du strukturerar och håller ihop budget och prognosprocessen för förvaltningsobjekten och säkerställer god synkning med linjens
motsvarande processer.

Vidare har du en sammanhållande roll i controlling av Sjöfartsverkets större projekt inom IT och verksamhetsutveckling, medverkar vid kvalitetssäkring och ansvarar för den ekonomiska bedömningen vid beredningen av projektinitiativ och håller en övergripande kontroll över portföljens utveckling.

Du ansvarar för budget och prognosprocessen för Sjöfartsverkets projekt och säkerställer god synkning mot linjens motsvarande processer. Ingår i ett team av 10 controllers som stöttar sjöfartsverkets olika verksamhetsområden och projekt. Som IT controller kommer du jobba nära alla andra controllers som har spetskompetensen inom deras eget område/projekt.

Din profil

Kompetenskrav

– Högskoleutbildning inom ekonomi eller inom annat område som Sjöfartsverket bedömer relevant
– Minst 5 års erfarenhet av en ledande roll inom ekonomiyrket, t.ex. som controller eller ekonomichef.
– God kommunikativ förmåga: både att kunna förklara komplexa problem och i att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
– Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
– Kunskaper i analysverktyg (exempelvis QlikView och Insikt)
– Kunskaper i ekonomisystem (exempelvis U4 Agresso, Raindance, Visma m.fl.)
– Erfarenhet av statlig redovisning
– Förmåga att ta förankrade beslut och driva frågeställningar i mål

Meriterande:

– Om du arbetat inom en liknande roll, såsom controller för en förvaltningsportfölj,
– Om du har arbetat inom en liknande roll, såsom controller för en projektportfölj. 2.
– Om du har arbetat inom ett projekt enligt projektmetodiken i PPS och inom förvaltning där man arbetat enligt förvaltningsmodellen PM3.

Ansökan

Välkommen att söka via länken i annonsen. Urvalet sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Nu söker vi en erfaren rekryterare för ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Norrköping.

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork, men jobbar ute hos kunden.

Mer om tjänsten

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att genomföra ett större antal rekryteringsprocesser från start till mål i nära samarbete med rekryterande chef. Du ansvarar för samtliga rekryteringar inom en av kundens avdelningar som bland annat arbetar med förvaltning och utveckling av operativa och administrativa system.

Du utgår från kundens befintliga rekryteringsprocess och verktyg i ditt arbete. Du kommer samtidigt att ingå i en arbetsgrupp om två HR-kollegor som arbetar med utveckling och förbättring av rekryteringsprocessen i hela organisationen.

Kunden är en organisation som präglas av säkerhet men också förändringar där konkurrensutsättning, internationalisering, totalförsvar och ökade krav på affärsmässighet är faktorer som i hög grad påverkar HR-arbetet. Uppdraget är heltid och beräknas starta så snart som möjligt. Uppdraget är till att börja med 6 månader men det finns goda möjligheter till förlängning. Tjänsten utförs på dagtid och är placerad i Norrköping.

Din profil

För att vara aktuell för denna rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:
– Akademisk examen inom HR, beteendevetenskap eller liknade.
– Minst fem års erfarenhet av att ha arbetat med rekrytering.
– Du har grundläggande kunskaper om principer och best practice inom HR
– Du har en allmänt hög IT-mognad samt behärskar svenska och engelska obehindrat
– Flera års erfarenhet av Kompetensbaserad rekrytering
– Goda kunskaper i search/Linkedin
– Erfarenhet från komplexa och stora organisationer.
– Meriterande med kunskaper om marknadsföring och användandet av sociala medier inom rekrytering

Vi ser gärna att du kommer från en teknikintensiv verksamhet och det är meriterande med en kombination av privat och statlig bakgrund. Du har hög initiativförmåga, är analytisk och har integritet och samarbetsförmåga. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Ansökan

Urval sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag! Ansökningar tas endast emot via Dreamworks hemsida

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Dreamwork söker nu en lönehandläggare fokus på hög kvalité och service i toppklass.

Vi tror att du är nyfiken och gillar nya utmaningar samtidigt som du är noggrann och strukturerad.

Du är relationsorienterad och bemöter både kund och kollegor på ett engagerat och professionellt sätt.

Om verksamheten

Aditro BPO i Norrköping hanterar löner åt ett stort antal outsourcing-kunder och tillsammans med härliga och kompetenta kollegor hanterar du alltifrån stora konton i team till att självständigt ta hand om mindre kunder. Du får stora möjligheter att påverka din framtida karriär och med rätt inställning kan du bredda dig inom allt från consulting till ledarskap – eller varför inte bli en fulländad lönespecialist! För Aditro BPO är allas välmående viktigt och allas kompetens blir sedd och tas tillvara. Att ständigt arbeta mot förbättring är en självklarhet.

Mer om tjänsten

Du kommer att ingå i ett team om 10-15 personer och arbeta brett mot flera olika kunder med verksamheter av olika storlekar.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:

• Löpande hantering av löneunderlag såväl manuellt som via försystem
• Kontinuerlig kontakt med kunden främst via ärendehanteringssystem
• Ta fram dagliga och månatliga rapporter
• Hålla sig uppdaterad och informerad om såväl lagar och avtal som kundspecifika processer och rutiner
• Aktivt driva förbättringar i våra interna processer

Start: Flexibel start – gärna så snart som möjligt
Längd: Tillsvidare

Din profil

För att trivas i rollen tror vi att du är kvalitetsmedveten, har lätt för att lära samt gillar at ha kundkontakt. Du brinner för hög service och har ett genuint intresse av att arbeta med löneadministration och modern teknik.

Du har minst tre års erfarenhet av lönehantering och löneadministration och en god helhetsförståelse för löneprocessen. Meriterande är om du tidigare har arbetat med löner mot kunder, till exempel i en outsourcingverksamhet.

Vi tror att du har systemvana från något lönesystem och mycket goda kunskaper i Excel. Du talar och skriver svenska obehindrat och har goda kunskaper i engelska.

Du drivs av att arbeta utvecklingsinriktat och ser värdet i att hela tiden vara med att bidra till att löneprocesserna blir mer effektiva. Du är en lösningsorienterad teamplayer med positiv inställning som gärna ser ett långsiktigt samarbete med Aditro.

Ansökan

Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV och din ansökan så snart som möjligt. Urvalsprocessen sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.