Kort om tjänsten

As responsible for Planning Development at Nordic Forum, you are the one who ensures and develops methods and practices that optimize stock levels and supply of goods in the company. The correct product should be in the correct quantity at the right place at the right time at the right cost. You have a strategic role and collaborate with many internal and external international contacts.

The position is located in Copenhagen but you travel on average 5-10 days / month.
You report to Director Order Fulfillment Nordic Forum.

keywords:”supply chain”, ”supply & demand”, ”S&OP”

Om verksamheten

Nordic Forum Holding is the central company of the Nordic Forum Group. The company supports the subsidiaries, which are automotive wholesalers or e-commerce companies in spare parts.
Above all, the business is focused on global purchase of spare parts, cross-border logistics solutions and a strong IT structure.
For more info about Nordic Forum, see www.nordicforum.dk

Mer om tjänsten

You work strategically. Your role is similar to an internal consultant where you, with your experience and skills, guide the organization towards effective planning solutions.

Examples of tasks:
* You develop, implement and follow up on standards, routines and KPIs as well as train and support those who work operatively with this in the business.
* Ensure that local requirements and standards are taken into account when developing global standards.
* You share “best practices” regarding supply & demand planning within the organization.
* You act as an expert and lead/support projects in planning matters, such as demand forecast accuracy improvement, stock optimization models, planning tools / systems, supplier issues, S&OP, etc.

You are located at the head office in Kastrup. Travel is included in this position, mainly to Nordic Forums subsidiaries located in Poland, Norway and Denmark. You travel 20-50% of your working hours.

Din profil

You have about 5 years of experience in working in Supply Chain with demand & supply planning in a market-leading company.
You have also worked with supplier issues and negotiations.
You have had a leading role, has successfully managed a major international project team and is used to working in different cultures.

You have worked with the implementation of S&OP processes.
Experience of Lean Management is an advantage. (Kanban, JIT, etc.)

IT requirements:
You are a Super/Key user in SAP, DAX or comparable ERP/WMS software
You are Super/Key user in APO, Add * One, Syncron, Relex, or comparable scheduling software
You are a very experienced Excel and PowerPoint user.

As a person, you are an experienced leader that people wants to follow, used to deliver results in a complex and international environment. You are solution-oriented and have a strong business drive.

Your English is fluent in spoken and written terms. You speak one of the Scandinavian languages and one advantage is if you speak Polish as well.

Ansökan

You are welcome to apply for this position through Dreamworks website, www.dreamwork.com with attached CV and personal letter. Unfortunately, we do not have the opportunity to receive any requests via mail. We are working with ongoing selection, please apply today and no later than May 25th.
If you have questions, please contact recruitment consultant Lena Lilliér at Dreamwork +46 40-660 12 17, alternatively lena.lillier@dreamwork.com

About Dreamwork

We are People Management consultants. Instead of having a traditional recruitment and staffing agenda we work harder to match our candidates with our customers’ company culture. We have a close relationship with LinkedIn and our recruiters and researchers have certifications in the LinkedIn recruiter modul. Two times, we have been appointed as a Gasell company by Dagens Industri and have the same amount of times been nominated for EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork was founded in 2006 and we have delivered staff related services at over 130 cities in Sweden, from Kiruna in the north to Ystad in the south. We are ISO-certified according to ISO 900.

Kort om tjänsten

Som ansvarig för Planning Development på Nordic Forum är du den som säkerställer och utvecklar metoder och rutiner som optimerar lager- och varuförsörjningen i företaget. Rätt artikel ska finnas med rätt kvantitet på rätt plats vid rätt tidpunkt till rätt kostnad. Du har en strategisk roll och samarbetar med många interna och externa internationella kontakter.

Tjänsten är placerad i Köpenhamn men du reser i genomsnitt 5-10 dagar/månad. Du rapporterar till Director Order Fulfillment Nordic Forum.

Sökord: ”supply chain”, ”supply & demand”, ”S&OP”

Om verksamheten

Nordic Forum Holding är det centrala bolaget i Nordic Forum-gruppen. Företaget supporterar dotterbolagen, som är bildelsgrossister eller e-handelsföretag inom reservdelar.
Framförallt är verksamheten inriktad på globala inköp av reservdelar, gränsöverskridande logistiklösningar och en stark IT struktur.
För mer info om Nordic Forum se www.nordicforum.dk

Mer om tjänsten

Du jobbar strategiskt. Din roll liknar en intern konsults, där du med din erfarenhet och kompetens guidar organisationen mot effektiva planeringslösningar.

Exempel på arbetsuppgifter:
* Du utvecklar, implementerar och följer upp planeringsrelaterade standards, rutiner och KPI-er samt tränar och supporterar de som arbetar operativt med detta i verksamheten.
* Du ser till att lokala krav och standards beaktas vid utvecklingen av globala standards.
* Du sprider ”best practices” avseende supply & demand planning inom i organisationen.
* Du agerar som expert och leder/supporterar projekt i frågor som rör planning, till exempel i fråga om efterfrågeprognostisering, lageroptimeringsmodeller, planeringsverktyg/system, leverantörsfrågor, S&OP, mm.

Du är placerad vid huvudkontoret i Kastrup. Resor ingår i tjänsten, främst till Nordic Forums dotterbolag som finns i Polen, Norge och Danmark. Du reser 20-50% av din arbetstid.

Din profil

Du har ca 5 års erfarenhet av arbete i Supply Chain med demand & supply planning på ett marknadsledande företag.
Du har även arbetat med leverantörsfrågor och förhandlingar.
Du har haft en ledande roll, har med framgång lett större internationella projektteam och är van att jobba i olika kulturer.

Du har arbetat med implementation av S&OP-processer.
Erfarenhet av Lean Management är en fördel (Kanban, JIT, mm.)

IT-krav:
Du är Super/Key user i SAP, DAX eller jämförbart ERP/WMS-mjukvara
Du är Super/Key user i APO, Add*One, Syncron, Relex eller jämförbar planning-mjukvara
Du är en mycket erfaren Excel och PowerPoint-användare.

Som person är du en erfaren ledare, van att leverera resultat i en komplex och internationell miljö. Du är lösningsorienterad, har ett starkt affärsdriv och har lätt att få dina kollegor med dig.

Din engelska är flytande i tal och skrift. Du talar ett av de skandinaviska språken.

Ansökan

Du är välkommen att söka tjänsten via Dreamworks hemsida, www.dreamwork.com med bifogat CV och personligt brev. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot några ansökningar via mail.
Vi arbetar med löpande urval, sök gärna tjänsten redan idag och senast 25 maj.
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Lena Lilliér på Dreamwork 040-660 12 17, alternativt lena.lillier@dreamwork.com

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.