Kort om tjänsten

Vi säker nu dig som har möjlighet att hoppa in som interim chef hos vår kund i Härnösand.
Omfattning: Deltid ca 50-60%
Start: Senast 20230109
Längd: 3 månader med eventuell förlängning.

Uppdraget omfattar ett bemanningsuppdrag avseende interimschef för en period av ca tre månader
till verksamhetsområdet för analys- och utvecklingsenheten. Interimschef med erfarenhet av
arbetsmiljöfrågor, leda arbetsplatsträffar, delta i ledningsgrupp. För uppdraget krävs erfarenhet av att
leda specialister.

Mer om tjänsten

I denna tjänst kan nedan arbetsuppgifter förekomma;
– Ledarskap, coaching.
– Genomföra arbetsplatsträffar enligt myndighetens riktlinjer.
– Hantera personalfrågor och personalärenden.
– Genomföra lönesättande samtal. Utifrån avgående enhetschefs förslag.
– Genomföra det årliga medarbetarsamtalet som bas för lönesättning. Medarbetarsamtalet ska ha
ett framåtperspektiv där individuella mål sätts för individen i förhållande till den egna verksamhetens mål.
– Arbeta i verksamhetsområdets ledningsgrupp.
– Planera och följa upp ekonomin och den löpande verksamheten.

Skriftlig uppföljning av verksamhetsplanen för aktuell period, som sker i verksamhetsstöd Stratsys.

Din profil

För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla nedan kriterier:

– Erfarenhet som chef med verksamhets-, personal- och budgetansvar senaste två åren.
– Erfarenhet att leda specialister t ex sakkunniga, experter, högutbildade.
– Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt.
– Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift.

Meriterande om du har:

– Erfarenhet som chef inom offentlig sektor.
– Erfarenhet om hur den statliga värdegrunden tillämpas.
– Erfarenhet av arbete i planerings- och uppföljningssystem, t ex Stratsys.
– Kunskap om funktionshinderområdet.

Ansökan

Känner du att du passar in på detta så är du välkommen att söka via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och det är kort svarstid.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Nu söker vi för ett konsultuppdrag, dig som har tidigare erfarenhet av att jobba som enhetschef eller liknande inom vård och omsorg.

Uppdraget är över sommaren med start så snart som möjligt.
Omfattning: Heltid 100%
Längd: 2022 08 -31

Socialförvaltningen inom hemtjänsten i Härnösands kommun behöver nu 3 st enhetschefer över sommaren.
Som enhetschef ansvarar du för kvalitet, ekonomi, personal och arbetsmiljö, samt den administration som kommer med dessa ansvarsområden

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork, men jobbar ute hos vår kund.
Om du bor utanför Härnösand så finns eventuellt prisvärt boende i form av BB där tidigare medarbetare bott.

Mer om tjänsten

Vill du bli en del av spännande och utvecklande verksamheter, där huvudsyftet är att se till att de som har hemtjänst får en värdefull vardag? Vi söker enhetschefer som tillsammans med våra ordinarie enhetschefer ska arbeta med att driva vår hemtjänst in i framtiden.

Målet för verksamheten är att personer ska få sina behov tillgodosedda och uppnå ett värdigt liv med välbefinnande utifrån värdegrund och gällande lagstiftning. I Härnösands kommun finns idag sex hemtjänstgrupper och 1 nattpatrull. Verksamheterna är placerade såväl i centrala Härnösand som i våra ytterområden.

Din profil

Kvalifikationer

Vi söker dig som som är både ledare och lagspelare!
Vi ser gärna att du är trygg, modig och beslutsstark. Vi söker dig- idérik och flexibel och som kan ta egna initiativ men som samtidigt är både strukturerad och noggrann.

Du har en:
• relevant utbildning på högskolenivå eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer som relevant och likvärdig för tjänsten.
• god kommunikationsförmåga och behärskar svenska språket i både tal och skrift.
• arbetslivserfarenhet inom området.
• datorvana och van att arbeta i olika IT-system.
• körkort är ett krav.

Ansökan

Välkommen att söka detta spännande jobb i fina och vackra Härnösand.
Du söker via länken i annonsen, urvalet kommer ske löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Vi söker nu för ett interrimsuppdrag en erfaren chef till Region Västernorrland.
Omfattning: Heltid 100%
Start: Så snart som möjligt
Tid: 2022 09 30, med eventuell förlängning

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork, alternativt fakturerar från eget bolag.

Mer om tjänsten

Interimchefen är direkt underställd områdesdirektören för Närsjukvårdsområde Söder och tillsammans med övriga verksamhetschefer som ingår i ledningsgruppen ansvarar interimchefen för utvecklingen av en effektiv och kvalitativ Nära vård i den södra delen av länet samt specialistvård inom hela regionen i vissa delar av uppdraget. Även samverkan med andra verksamheter inom regionen samt andra samhällsaktörer är en viktig del.

Viktiga målsättningar för området och dess länssjukvårdsverksamhet är att säkerställa bemanning, infrastruktur, utrustning, kunskapsstyrning, riktlinjer/rutiner, kunskapsutbyte och kompetensutveckling, allt för att nå en god, jämlik och effektiv vård.
I arbetsuppgifterna ingår även att:
• leda styr- och ledningsgrupper samt stödja enhetscheferna i deras uppdrag,
• ansvara för att facklig samverkan sker i ett gemensamt verksamhetsråd,
• arbeta och bidra till en god arbetsmiljö utifrån regionens vision och värderingar,
• ansvara för en långsiktig kompetensförsörjning inom verksamheten,
• ansvara för att systematiskt styra och säkerställa arbetet med planering, genomförande och uppföljning av regionens verksamhet genom tillit, dialog och delaktighet,
• ansvara för att skapa samverkan och samordning inom och mellan olika, närsjukvårdsverksamheter, specialistvård, primärvård och kommuner inom ett geografiskt område, samt
• övergripande ansvar för att utveckla arbetssätt, processer och organisation.

Din profil

För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier:

Vi söker en interim chef med en akademisk examen eller utbildning inom för tjänsten relevant område.
Du har gedigen chefs- och ledarerfarenhet och vana av strategiskt ledningsarbete. Köparen ser gärna att personen har kunskap om, och erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvårdssektorn samt arbete i politiskt styrd organisation.

Då organisationen är under utveckling bör du ha kunskap om att leda förändringsarbete med dokumenterat gott resultat.
Som ledare är du handlingskraftig och inspirerande. Har en god helhetssyn och väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden. Du visar gott omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut. Har lätt för att utveckla förtroendefulla relationer och personens samarbetsförmåga är mycket god. Vidare är du beslutsför och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller utmanande omständigheter.

Ansökan

Välkommen att söka via länken i annonsen, observera att det är kort svarstid på detta uppdrag.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.