Kort om tjänsten

Nu söker vi en erfaren kommunikatör för ett spännande uppdrag på en myndighet!

Start: Snarast, senast i januari
Slut: Juni
Stationeringsort: Västerås eller Eskilstuna, med viss möjlighet att jobba på distans

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork men arbetar ute på berörd myndighet.

Du kommer arbeta med en plattform vars syfte är att accelerera elektrifieringen av tunga transporter och att vara en ledande nod för samverkan kring innovation, forskning, talangattraktion och kunskapsförsörjning nationellt och internationellt. Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för storskaliga projekt och systemlösningar där näringslivet tillsammans med akademin och andra intressenter utvecklar lösningar för och driver på kunskapsutveckling om omställningen inom elektrifiering, energi och mobilitet med fokus på att stärka konkurrenskraften i regionen.

Mer om tjänsten

Nu finns det behov av en kommunikatör som kan stärka arbetet med att nå ut och skapa engagemang hos målgrupperna för att accelerera elektrifieringen. I arbetet ingår internt och externt kommunikationsarbete på strategisk och operativ nivå. Du kommer att få utveckla, planera och genomföra kommunikations- och marknadsföringsinsatser i syfte att öka kännedomen om plattformen, projekten och sprida kunskapen som genereras.

Huvusakliga arbetsuppgifter:
• Skapa relationsbyggande och nätverksfrämjande kommunikation till projektets externa och interna målgrupper och arbetsgrupper inom innovationsmiljöer, offentlig verksamhet, industri och övrigt näringsliv.
• Projektleda och genomföra digitala och fysiska event för att bygga engagemang.
• Paketering av kunskapshöjande seminarier.
• Planera och producera innehåll till projektets digitala kanaler (webbplats + LinkedIn).
• Producera och koordinera projektets PR-arbete.
• Paketering av analyser för riktade målgrupper baserade på framtaget material .
• Utforma informationsmaterial utifrån den grafiska profilen.
• Arbeta strategiska med varumärkesarbete kopplat till den framtagna strategin och koppla budskap och aktiviteter till detta.
• Koordinering med kommunikatörer på myndigheten samt med leverantörer och externa partners genom de upparbetade arbetsgrupperna för kommunikation och kompetens.

Din profil

Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning med inriktning på kommunikation eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet från att arbeta med intern och extern kommunikation. inklusive PR-arbete
• God kännedom om publicering i digitala kanaler och gärna webbpubliceringsverktyget Sitevision.
• Erfarenhet från industriverksamhet samt offentliga aktörer.
• Erfarenhet av att leda projekt med flera aktörer och samordna kommunikationsinsatser och event.
• Goda språkkunskaper i engelska.

Meriterande erfarenhet:
• Kunskap om hållbarhetsaspekter, hur dessa påverkar elektrifieringen och hur det kan lyftas fram i kommunikation.
• Arbetat med forskningskommunikation.
• Van att prata inför större grupper

Du kommer att trivas om du är:
• Relationsskapande med mycket god samarbetsförmåga och social kompetens
• Van att leda och driva projekt och processer
• Van att arbeta självständigt och ta de initiativ som behövs för att leverera i tid och med kvalitet
• Proaktiv, har ett strukturerat arbetssätt, ser helheten och kan prioritera bland uppdrag
• Kommunikativ, kreativ och målinriktad
• Omvärldsorienterad och har en förmåga att hantera komplex information och begripliggöra komplexa processer.

Ansökan

Tror du att detta kan vara ett uppdrag för dig, så är du välkommen att ansöka via länken i annonsen.
Urvalet kommer ske löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Nu söker vi en kommunikatör för ett uppdrag på en myndighet i Falun!

Uppdragets start: Omgående
Uppdragets längd: 6 månader
Stationeringsort: Falun. Uppdraget kan delvis bedrivas på distans, men konsulten ska vara på plats minst 2 dagar i veckan.

Om verksamheten

Myndigheten är i omgående behov av en kommunikatör under 6 månader, då de har behov av en extra resurs. Du blir anställd av Dreamwork med arbetar ute på berörd myndighet.

Mer om tjänsten

Kommunikationsgruppen består idag av 1 chef och 4 medarbetare och ansvarar för:

– Marknadsföring av våra produkter och tjänster.
– Ansvar för varumärket, sponsring, och skolinformation är andra ansvarsområden för kommunikationsgruppen.
– Intern och extern kommunikation via olika informationskanaler (webb, app, FB, Insta, intranät, info skärmar etc)
– Kommunikationsuppdrag från alla verksamheter inom företaget löpande.

Följande arbetsuppgifter ingår i uppdraget:

– Operativt ansvar för delar av ansvarsbitarna inom kommunikation enligt ök.
– Delta på kundevent och marknadsaktiviteter.
– Stödjande i marknads- och försäljningsaktiviteter
– Löpande uppdrag från verksamheterna inom företaget

Din profil

För att vara aktuell för tjänsten ska du uppfylla följande kompetenskrav:

– högskoleutbildning exempelvis inom media och kommunikation eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som kommunikatör
– kunskap om digital kommunikation, sociala medier och varumärkesbyggande
– goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
– goda kunskaper i redigeringsverktyg (exempelvis Indesign, Photoshop m.fl.)
– webbpubliceringsverktyg (exempelvis Episerver, Sitevision m.fl.)
– erfarenhet av att arbeta med enkäter
– kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift

Erfarenhet av arbete med sociala medier och sponsring är meriterande.

Ansökan

Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV och din ansökan så snart som möjligt. Urvalsprocessen sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

För kunds räkning söker vi dig som vill jobba som kommunikatör på deltid.

Start: December 2022
Slut: December 2024, ev. längre
Omfattning: 50%
Stationeringsort: Göteborg, med viss möjlighet till att arbeta på distans

Du blir anställd av Dreamwork, men arbetar ute på berörd myndighet.

Om verksamheten

Myndigheten har fått ett uppdrag från regeringen som ska levereras senast den 31 december 2024. En bärande del i arbetet är kommunikation och dialog med externa parter. Välplanerad och väl genomförd kommunikation är en förutsättning för att skapa förtroende för planeringsprocessen och för att uppnå programmets mål. Därför är myndigheten i behov av en kommunikatör som ska arbeta både på strategisk och operativ nivå på halvtid för hela perioden fram till december 2024.

Syftet är att tillsätta en kommunikatör som stöd till programmet, för att säkra att kommunikationen inom planeringsprocessen blir välplanerad, strategisk och väl genomförd. Väl genomförd kommunikation är en förutsättning för att skapa förtroende för processen och för att uppnå programmets mål. Vi söker därför en erfaren kommunikatör som ska arbeta på både en strategisk nivå med exempelvis kommunikationsplanering, men också operativt med utformning av material, granskning av texter, webbpubliceringar och annat.

Mer om tjänsten

Arbetsuppgifterna innefattar:
– Externt och internt kommunikationsarbete på strategisk och operativ nivå
– Upprättande, genomförande och uppföljning av kommunikationsstrategi/ kommunikationsplaner och operativa kommunikationsaktiviteter.
– Produktion och beställning av informationsmaterial för tryck och digitala kanaler. Exempelvis informationstexter, budskap, presentationsbilder och illustrationer. I produktionen följer vi myndighetens grafiska profil.
– Granskning av texter med utgångspunkt i klarspråk.
– Framtagande och uppdatering av information på extern (och intern) webbplats (vi arbetar i SiteVision).
– Tillgänglighetsanpassning av informationsmaterial som text, kartor, bilder och illustrationer som tas fram inom ramarna för programmet.
– Processtöd och facilitering i planering och genomförande av interna och externa möten, workshoppar, seminarier och konferenser inom ramen för planeringsprocessen.
– Framtagande av underlag till pressmeddelanden och nyhetstexter för webb och sociala medier.
– Rådgivning i kommunikationsfrågor till kollegor inom planeringsarbetet.

Målgrupperna är breda och innefattar andra nationella myndigheter, kustlänsstyrelser, regioner, kommuner, bransch- och intresseorganisationer, akademin och närliggande länder runt Östersjön och Västerhavet. En bärande del i arbetet är kommunikation och dialog med externa parter. Kommunikationsinsatserna i uppdraget sker löpande men kommer vara som mest intensiva inför och under de formella dialogskedena i processen.

Din profil

Vi söker dig som uppfyller följande kompetenskrav:
– Minst 3-årig högskoleutbildning inom och kommunikation, journalistik eller likvärdig utbildning
– Minst 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet under de senaste fem åren av strategiskt arbete med kommunikation i komplexa uppdrag, eller annan arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
– Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
– Goda kunskaper i MS Office
– Goda kunskaper i verktyg för dokumentredigering (exempelvis Indesign, Photoshop eller annat verktyg)
– Erfarenhet av i webbpublicering (i exempelvis Episerver, Sitevision eller annat verktyg)

Det är meriterande om du har erfarenhet av:
– Upprätta, driva och följa upp kommunikationsplanering i komplexa frågor med flera målgrupper
– Operativt genomförande av kommunikationsaktiviteter i komplexa uppdrag med flera målgrupper
– Arbete med textgranskning, skriva klarspråk och tillgänglighetsanpassning (vi arbetar enligt wcag-standard)
– Processtöd för workshoppar, seminarier och konferenser
– Arbete med kommunikation inom offentlig verksamhet

Uppdraget kräver noggrannhet och arbete utifrån den statliga värdegrunden.

Ansökan

Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV! Urvalsprocessen sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Nu söker vi en kommunikatör till en myndighet i Göteborg!

• Start: 2023-01-10
• Slut: 2024-12-31, eventuellt längre
• Omfattning: Heltid
• Stationeringsort: Göteborg

Distansarbete erbjuds i enlighet med myndighetens riktlinjer, 60 % arbete på plats och 40 % distansarbete. I uppdraget förkommer resor, framförallt inom Västra Götalandsregionen, Värmland och Halland.

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork, men arbetar ute på berörd myndighet.

Mer om tjänsten

Uppdraget innebär att planera, genomföra och följa upp kommunikation om myndighetens stora projekt i Region Väst. Det kan även innebära att arbeta med övriga infrastrukturprojekt.

• Kommunikatören kan i vissa fall arbeta med flera infrastrukturprojekt parallellt.
• Arbetet sker i nära samarbete med myndighetens projektchefer/projektledare och andra funktioner inom projekten samt andra interna och externa intressenter, till exempel kommunerna. Om det är flera projekt som ligger nära varandra och som påverkar samma målgrupper kommunicerar vi sammanhållet utifrån målgruppernas behov.
• Projekten befinner sig i olika faser från planering till byggfas, vilket kräver olika kommunikationsinsatser vid olika tidpunkter.
• Kommunikatören analyserar och definierar, planerar och samordnar, producerar och genomför samt följer upp och förbättrar kommunikationsinsatser till utpekade målgrupper.

Uppdraget inkluderar såväl interna som externa kommunikationsinsatser genom projektledning, rådgivning, omvärldsbevakning, behovsanalys, målgruppsanalys, formulering av kommunikationsmål och strategier, budskapsutformning, kanalval, genomföra kommunikationsaktiviteter, textförfattande, fotografering, filmning, redaktörskap och webbpubliceringar.

Arbetet innebär även att:
• Påverka och driva kommunikationsfrågor
• Skapa och etablera kontaktnät, internt såväl som externt
• Snabbt sätta sig in i nya uppgifter
• Snabbt presentera rätt kommunikationslösning
• Självständigt ta ansvar och prioritera mellan arbetsuppgifter
• Skapa goda relationer och samarbeten
• Snabbt sätta sig in i verksamhetens förutsättningar och behov
• Med sin yrkeskompetens som bas argumentera för sin lösning

Du kommer vara en del av ordinarie verksamhet och deltar i de möten som åligger uppdraget. Du kommer även i viss mån att hålla egna interna och externa möten samt göra vissa interna och externa föredragningar.

Din profil

För att vara aktuell för uppdraget ska du uppfyllda följande kompetenskrav:

• Högskoleexamen om 180 hp exempelvis inom media och kommunikation eller annan likvärdig utbildning
• Minst 2 års arbetslivserfarenhet från liknande arbete inom kommunikation, marknadsföring eller likvärdigt
• Aktuell kunskap om digital kommunikation och sociala medier
• Goda kunskaper i MS Office, (PowerPoint, Excel, Word)
• Goda kunskaper i webbpubliceringsverktyg
• Goda kunskaper i att formulera budskap och texter utifrån målgruppens behov

Vidare ska du kunna påverka och driva kommunikationsfrågor. Du har förmåga att skapa och etablera kontaktnät internt såväl som externt och skapar goda relationer och samarbeten. Du kan snabbt sätta dig in i verksamhetens förutsättningar och behov vilket gör att du kan presentera rätt kommunikationslösning och argumentera för lösningar med bas i din yrkeskompetens. Du sätter dig snabbt in i nya uppgifter, tar självständigt ansvar och prioriterar mellan arbetsuppgifter.

Följande kompetens anses meriterande:

• Minst 1 års erfarenhet av Episerver
• Minst ett 1 års erfarenhet av att producera rörligt material
• Minst ett 1 års erfarenhet av att producera innehåll för sociala medier

Ansökan

Välkommen med din ansökan! Urvalsprocessen sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Vi söker en Marknadskoordinator till Prostalund, ett konsultuppdrag som startar omgående och för rätt person finns det chans till anställning hos dem efter uppdragets slut. Här kan du växa och utvecklas hur mycket som helst, det är bara upp till dig själv. Här får du vara med lite överallt och “kastas in ” i olika uppdrag och arbetsuppgifter.

SÖKORD: mässor, broschyrer, hemsida, annonser

Om verksamheten

ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag. Företaget utvecklar innovativa produkter och behandlingar inom urologi. Bolaget har en patenterad metod för individanpassad värmebehandling för godartad prostataförstoring (BPE). Metoden heter CoreTherm®.

ProstaLund säljer alternativt hyr ut CoreTherm®-maskinen till kliniker och sjukhus och säljer därefter engångsprodukter för behandling av BPE. Engångsprodukterna utgörs av behandlingskatetrar och bedövningskatetrar och representerar en återkommande intäkt från behandlande kliniker.

ProstaLund har sitt huvudkontor i Lund. I Prostalund AB ingår även dotterbolaget Nordisk Medicin & Teknik AB. Företaget tillhandahåller innovativa och kostnadseffektiva produkter med god kvalité för att förenkla arbetet inom hälso- och sjukvården i Norden.

ProstaLund AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Mer om tjänsten

Du kommer att assistera marknads- och försäljningschefen med:
– produktion och samordning av marknadsföringsmaterial
– skriva annonser
– samordning av försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter
– hantering av webbplatser och sociala medier, enligt Nasdaqs regler
– publicering av pressmeddelanden och uppdatera webbsidan
– Koordinera marknadsföringsevent/mässor
– växelansvarig och kontaktperson för IT
– kontorsrelaterade uppgifter inkl. styrelsemöten
– och andra företagsrelaterade uppgifter, som tex frukost, catering, inköp av kontorsmaterial m.m.

Din profil

Du måste tycka det är kul när vardagen är lite galen, när du får ta vissa saker “på uppstuds” men ändå att du försöker ligga steget före och ha superkoll.
Vi tänker att du har Högskoleexamen i kommunikation/marknadsföring eller grafisk design och/eller motsvarande erfarenhet.
Ca 2 års arbetslivserfarenhet inom kommunikation/marknadsföring, du har färdigheter i grafisk design, kan hantera webbplatser och sociala medier.
Du är magisk på att kommunicera, muntligt såväl som skriftligt för både engelska och svenska.

Ansökan

Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV och din ansökan så snart som möjligt. Urvalsprocessen sker löpande.

Kort om tjänsten

Har du en förmåga att skapa content som trollbinder, inspirerar och bidrar till en magisk upplevelse för kunden? Har du även stenkoll på våra sökord nedan, då är det dig vi söker för ett konsultuppdrag som startar omgående och som varar till juli 2023.

SÖKORD: content, CTA, SEOoptimering, CMS, A/Btest, animering

Mer om tjänsten

Ditt huvudsakliga arbete är att skapa och optimera allt innehåll till kundens hemsidor, du arbetar med både text, grafik, bild, film, animation och CTA. I din vardag arbetar du aktivt med SEO, både implementering och uppföljning men med även A/B test av innehåll. Du arbetar enligt en contentplan och följer upp resultat regelbundet. Du har möjlighet att påverka utveckling av funktionalitet på webbsidorna och jobbar tätt ihop med webbredaktör, digital projektledare samt övriga kollegor i marknadsteamet.

Din profil

Vi tänker att du har en högskoleutbildning eller motsvarande inom kommunikation/marknadsföring, content marketing, digital grafisk produktion eller webbredaktör. Du har något års erfarenhet av att arbeta med idéer och produktion av text/bild på en marknadsavdelning eller reklam/contentbyrå för B2C. Har du dessutom erfarenhet av SEO optimering, animering, digital grafisk produktion och CMS (EPI Server/Optimizly) är det en fördel.

Du har mycket goda kunskaper i engelska, svenska eller danska – med förmåga att kunna uttrycka dig väl i tal, skrift. Du kan skapa struktur i ditt arbete och är självständig, men också en god lagspelare i ett team som sätter gemensamma målsättningar. Du trivs i en dynamisk miljö med snabba tempoväxlingar.

Ansökan

Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV och din ansökan så snart som möjligt. Urvalsprocessen sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Vi söker dig som trivs med stor variation på dina arbetsuppgifter och som har förmågan och intresse för att arbeta med olika uppgifter inom repro, inköp och kundsupport.
Vi ser att den här personen kommer bli en nyckelfigur på företaget, ”spindeln i nätet” och att det kommer finnas utrymme för personen att växa inom bolaget.
Tjänsten är en fast anställning hos Jinnestål i Helsingborg och rekryteringen sköts av Dreamwork.

Mer om tjänsten
Jinnestål är i en stark tillväxtfas och behöver därav utöka sin organisation med en person som har grafisk bakgrund och samtidigt kan arbeta med delar av inköpsarbetet (operativt) och stödja säljorganisationen gällande kalkyler, offerter, kundsupport och orderbekräftelser. Tjänsten passar dig som är framåt och vill utvecklas, samtidigt som du bli en del av en dynamisk och spännande organisation.

Vad erbjuder Jinnestål
• Trevliga kollegor med mycket humor och högt i tak.
• En utvecklande arbetsplats med struktur och goda utvecklingsmöjligheter.
• Korta beslutsvägar som ger möjlighet att påverka.

Om verksamheten

Jinnestål Etikett AB är en etablerad etikettleverantör på den svenska marknaden med tydlig
marknadsinriktning och produktportfölj. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla mervärde hos befintliga och nya kunder med hjälp av tekniska lösningar, materialkombinationer och nytänkande.

Din profil

Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna och vi letar efter en person som är proaktiv, prestigelös och flexibel. Andra personliga egenskaper som efterfrågas är att du är strukturerad, ansvarsfull och serviceinriktad. För att lyckas i rollen tror vi att du har någon form av grafisk kompetens, kanske har du tidigare arbetat med repro. Vidare har du lätt för siffor och ett logiskt tänkande och det är en fördel om du har kommit i kontakt med inköpsarbete sedan tidigare. Du har goda kunskaper i Officepaketet samt har du erfarenhet från Adobe Creative Suite, t ex Illustrator eller Photoshop, Svenska och engelska, muntligt som skriftligt är av vikt i tjänsten.

Kort om tjänsten

För kunds räkning söker vi en Marknadskoordinator/ Eventkoordinator med stort driv! Här får du arbeta i en varierande roll med enormt stora utvecklingsmöjligheter.
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm/Södertälje

Mer om tjänsten

Rollen innebär att du arbetar som Marknadskoordinator/Eventkoordinator är dina arbetsuppgifter bland annat:

– Löpande uppdateringar på intranät
– Koordinering av sociala medier; genomföra kampanjer från A till Ö, strategi, genomförande och uppföljning
– Kontinuerlig kontakt med Återförsäljare angående marknadsavdelningens arbete
– Merchandise och giva aways
– Tillsammans med Försäljningschef och Eventchef driva event mot företagskunder
– Tillsammans med Projektledare genomföra event
– Övrigt arbete på marknadsavdelningen där behov finns

Din profil

Vi söker dig med Högskoleutbildning gärna med inriktning marknadsföring eller liknade. Det är extremt viktigt att du är en person som trivs med att ta egna initiativ och självgående driva projekt. Det är även viktigt att du har en utvecklad kommunikativ förmåga, du ska kunna tala/skriva obehindrat på svenska och engelska. Vi ser att du är en social person som har lätt att ta för dig. Du är prestigelös och har högt driv. Du ska även vara strukturerad och kunna arbeta fokuserat.

Ansökan

Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV och din ansökan så snart som möjligt. Urvalsprocessen sker löpande, tillsättning sker så fort som möjlig.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Nu söker vi dig som har erfarenhet av att jobba med kommunikationsstrategier. Gärna inom Life science. Vår kund är en myndighet i Uppsala!
Omfattning: Heltid 100%
Start: Snarast
Längd: till årsskiftet.

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork, alternativt finns möjligheten att fakturera från eget bolag.

Mer om tjänsten

I denna tjänst kan nedan arbetsuppgifter förekomma:

• internt och externt kommunikationsarbete på strategisk och operativ nivå
• planera, genomföra och utvärdera kommunikationsinsatser
• marknadsundersökningar och omvärldsanalyser
• utforma informationsmaterial
• rådgivning till kollegor i kommunikationsfrågor
• varumärkesarbete
• uppdatera information på extern och intern webbplats
• arbete med digitala kanaler och sociala medier.

Din profil

För att vara aktuell för tjänsten ska du ha:
• akademisk utbildning med inriktning på strategisk kommunikation
• flerårig erfarenhet i ledande ställning inom kommunikation
• mångårig erfarenhet av att leda stora projekt
• arbetat med strategiska kommunikationsfrågor inom life science, offentlig verksamhet eller hälso- och sjukvården
• mycket god erfarenhet av kontakt med experter inom våra olika områden
• flerårig erfarenhet av kommunikationsarbete på strategisk såväl som på operativ nivå
• en dokumenterat god skribent
• mycket god svenska och förmåga att på kort tid skriva målgruppsanpassade texter
• mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift

Ansökan

Välkommen med din ansökan via länken i annonsen, urvalet sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Är du student inom kommunikation och söker LIA under höstterminen 2022?

På vårt huvudkontor i Helsingborg erbjuder vi just nu en LIA-plats till dig som funderar över hur man på bästa sätt kommunicerar lediga jobb och bygger kund- och kandidatrelationer på sociala medier, via våra hemsidor samt på våra event.

Vi erbjuder en LIA där du kommer att starta upp och driva egna projekt med möjlighet att fortsätta arbetet med dessa under och efter din studietid.

Mer om tjänsten

Dreamwork söker dig som är intresserad av kommunikation och textproduktion. Uppdraget består i att löpande ansvara för produktion av content till sociala kanaler, hemsidor samt att bistå våra rekryterare och konsultchefer i att ta fram jobbannonser (just en sådan som den du läser just nu – hade du gjort det bättre, då är detta en LIA-plats för dig!)

Våra olika varumärken talar till skilda målgrupper och vår kommunikation behöver därför anpassas, efter såväl målgrupp som varumärke.

Tjänsten utgår från Helsingborg och vi är flexibla när det gäller arbetstider. Vi ser dock gärna att du planerar arbetsdagen så att du kan vara på plats för att bättre lära känna oss och vår kultur.

Din profil

Du är i slutskedet av din utbildning som kommunikatör eller content manager och söker en LIA plats där du får eget ansvar, tydliga projekt och en möjlighet att fortsätta jobba med dessa efter din LIA.

Du är en person som gillar att arbeta självständigt och resultatbaserat. Du kommer att handledas av vår marknadschef Anders Larsson och vara en aktiv del av vår stabsfunktion.

Ansökan

Om du tycker att detta låter intressant söker du tjänsten via dreamwork.se. Sök gärna omgående då vi arbetar med löpande urval och bifoga gärna lite information om din utbildning.

Om Dreamwork

Dreamwork är ett rekryterings- och bemanningsföretag som startade 2006. Vi har kontor i Helsingborg, Malmö, Göteborg och Stockholm och verkar förutom under varumärket Dreamwork även under våra varumärken Dreamstaff, Swesale, Titan IT och Lisberg Executive Search.

Vi gillar ordning och reda och är ISO-certifierade inom 9001 kvalitetsledning. Vårt kontor i Helsingborg ligger centralt vid Hamntorget, bara minuter från Helsingborg C för dig som pendlar.