About the job

Our aim in Occlutech People & Culture is to build a solid foundation of globally aligned HR processes, policies, and systems to serve a growing business, moving from local operations to global governance while preparing for an IPO. December 31, 2022, we supported 314 employees, contractors, and students across 11 legal entities and 15 countries. Our local P&C Teams provide all people data relevant to compensation and benefits and collaborate with our external partners BDO and Justworks for payroll. In February we roll out SuccessFactors, our new global HRIS.

Why does Occlutech need a Global Rewards Manager.

– Occlutech is globalizing structures, processes and systems also for compensation (fixed and variable pay) and benefits
– For IPO readiness and future growth, we need salary bands that can be explained, followed, and benchmarked both internally and vs. market
– We need expertise to help align, build, and implement a new mindset and process for rewards, compensation and benefits

Main responsibilities:
Defining a fair, equitable and competitive total rewards, compensation and benefits package (medical insurance, life insurance, disability insurance, and retirement plans.)
Developing a consistent rewards and compensation philosophy. Ensures programs are equitable, meet employee needs, comply with legal requirements, and are cost effective.

To be successful as a Global Rewards Manager, you should be able to develop competitive and cost-efficient programs that will assist with employee retention and attract top talent. A top-notch candidate should have extensive experience leading rewards, compensation and benefits programs, along with excellent decision-making skills. In this role you report to the Executive VP People & Culture for the Occlutech Group and are a member of the Global People & Culture Team.

Location: Helsingborg

About the Company:
Occlutech is the leader in developing innovative products for the treatment of structural heart disease. The Company manufactures, develops, sells, and markets Class III medical devices for the transcatheter repair of structural heart defects, including a range of specialized devices for patients with atrial fibrillation or heart failure, in over 85 markets around the world. Occlutech operates facilities in Germany, Turkey, and Sweden. For additional information please visit our website at www.occlutech.com.

More about the Job:
• Evaluating and modifying existing rewards, compensation and benefits programs, policies, and procedures.
• Ensuring all programs, policies, and procedures comply with current legislation.
• Be main contact towards our third-party services for payroll (BDO or other)
• Be main contact towards our third-party services for pension, insurances etc. to negotiate benefit plans and resolve benefit-related issues.
• Lead annual salary review process across the company
• Supporting the People & Culture team and people managers with recruitment and talent management activities utilizing the newly implemented Mercer matrix for salary bands and ensure annual updates of the matrix as the organization evolves.
• Preparing budgets, reports, and presentations.
• System responsibility for the Occlutech HRIS, SuccessFactors
• Support and backup to local P&C Sweden for providing correct data to Swedish payroll provider
• Backup for providing correct payroll data to markets outside Sweden, Germany, Turkey and the US/Canada (UK, France, Italy, Australia and New Zealand)

Your profile:
• Bachelor’s degree in HR management, business administration, or a related field.
• At least 5 yrs of experience as a compensation and benefits manager, or a related role.
• Relevant certifications preferred.
• Extensive knowledge of payroll, benefits and compensation programs, policies, procedures, and applicable legislation in multiple countries.
• Proficiency in MS Office.
• Experience managing benefits and compensation in a Human Resources Information System (HRIS).
• Excellent communication and organizational skills.
• Strong people and project management skills.
• Strong analytical, problem-solving, and decision-making skills.
• Having worked in an international business environment
• Fluent in English
• Experience from a globalization and transformation journey is a benefit

Are you interested?
Welcome with your application by registering your CV and personal letter as soon as possible. The selection process takes place on an ongoing basis.

Kort om tjänsten

Vi söker en Interim Verksamhetschef till ett Vård och omsorgs boende. Konsultuppdraget startar omgående och varar i cirka två månader.

SÖKORD: socionom, beteende, sjuksköterska, omsorg, vård, verksamhet

Om verksamheten

Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Dreamwork och uthyrd till vår kund.

Mer om tjänsten

Du kommer att ansvara för den dagliga driften av verksamheten.
– Ta emot placeringar
– Arbeta med kvalitetsprocesserna
– Personalrekrytering inför sommaren
– Uppföljning
– Arbeta med avvikelsehantering
Du kommer även att samverka externt mot kommunerna och koordinera platserna på boendet.

Din profil

Vi tänker att du har en utbildning som sjuksköterska, beteendevetare eller socionom.
För att trivas i rollen är du trygg i ovan arbetsuppgifter, du en person som kan bemöta alla typer av människor. Du är strukturerad, ansvarstagande, tar initiativ och har administrativa kunskaper med god förmåga att planera och organisera. Du ser och lyssnar på dina medarbetare och bidrar till en härlig arbetsmiljö.
Bil och körkort är ett krav.

Ansökan

Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV och din ansökan så snart som möjligt. Urvalsprocessen sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Nu söker vi dig som är en erfaren chef, till ett konsultuppdrag som chef för verksamhetsstöd hos vår kund som är en myndighet i Kristinehamn.
Omfattning: Heltid 100%
Start: 2023 03 20
Längd: 2023 05 31, eventuellt längre.

About the job

Du blir anställd av Dreamwork, alternativt finns möjlighet att fakturera från eget bolag.

Om verksamheten

Elsäkerhetsverket önskar hyra in en interimschef till rollen avdelningschef för Verksamhetsstöd som hanterar ekonomi, HR, kommunikation, IT, registratur och säkerhet.

Mer om tjänsten

Arbetet som avdelningschef är både strategisk och operativt. Du arbetar med ett brett spektrum av frågor kopplat bland annat till verksamhetsplanering, kompetensförsörjning, IT, säkerhet, ekonomi, kommunikation, registratur och lokaler.
Du arbetar i nära samspel med övriga avdelningar, du ingår i myndighetens ledningsgrupp och rapporterar till generaldirektören.
Som medlem i ledningsgruppen behöver du ha förmåga till strategiskt helhetstänkande och ett engagemang för hela myndigheten och dess uppdrag.

Du ansvarar för samverkan med andra myndigheter så som Arbetsgivarverket, Statens
servicecenter, Ekonomistyrningsverket med flera. Som chef för avdelningen verksamhetsstöd så leder du en avdelning med elva
medarbetare som arbetar i verksamhetsstödjande funktioner och direkt i kärnuppdragen. I denna roll arbetar du med att utveckla och förvalta ett sammanhållet och välfungerande verksamhetsstöd. Du arbetar tillsammans med dina medarbetare och skapar goda förutsättningar för dem i det dagliga arbetet samt leder och entusiasmerar dem.

Din profil

För att vara aktuell för tjänsten, behöver du uppfylla nedan kriterier:

– Minst 5 års chefs- och ledarerfarenhet och god kunskap om att driva en verksamhet med personal- och budgetansvar.
– Erfarenhet av att leda personal inom stödfunktioner som HR, kommunikation, ekonomi, IT och registratur.
– Universitets- eller högskoleexamen med för tjänsten relevant inriktning

Meriterande är:
– Minst två års erfarenhet från budgetering och ekonomisk uppföljning
– Minst ett års erfarenhet av arbete i offentlig sektor

Ansökan

Passar detta in på dig?
Då är du välkommen att söka via länken i annonsen. urvalet sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Nu söker vi dig som på konsultbasis kan axla rollen som säkerhets och servischef hos vår kund som är en myndighet i Örebro.
Omfattning: Heltid 100%
Start: Mitten av januari
Längd: ca 6 månader

Du blir anställd av Dreamwork, alternativt så finns möjlighet att fakturera från eget bolag.

Om verksamheten

Myndigheten kommer att inrätta en ny enhet, och behöver en konsult för ett chefsuppdrag för den nya enheten ”Säkerhet & service” Det skall rekryteras in en ny ordinarie chef för denna nya enhet, men under tiden behöver man en interim lösning.

Mer om tjänsten

Du kommer att leda och utveckla en nybildad enhet med ett tiotal medarbetare som består av olika områden såsom vaktmästeri och reception samt registratur men också IT-frågor, säkerhetsfrågor samt säkerhetsskyddsfrågor.

Du kommer att vara myndighetens Säkerhetsschef. Ett uppdrag kommer också att vara att utreda hur serviceområdet ska organiseras och resurs sättas framåt då myndigheten kommer flytta till nya lokaler och införa aktivitetsbaserat arbetssätt.

Din profil

För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla nedan kriterier:

Du måste ha erfarenhet av liknande arbete sedan tidigare där du har haft ett dokumenterat ledar och personalansvar. Du har vana av att leda specialister inom sina olika områden, och av att bygga upp och rekrytera till ny enhet.

– Du har flerårig chefserfarenhet inom statlig verksamhet
– Utbildning och erfarenhet inom säkerhetsområdet- ex skalskydd, brandskydd mm
– Erfarenhet av servicefrågor samt av registratur och arkivfrågor
– Erfarenhet av utredningsarbete

Ansökan

Tycker du detta verkar passa dig så är du välkommen att söka via länken i annonsen.
Urvalet kommer ske löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Nu söker vi för ett konsultuppdrag dig som är en erfaren förhandlingschef.
Omfattning: Heltid 100% första 4 månaderna, därefter deltid.
Start: Efter godkänd säkerhetsprövning, dock senast 2023-02-13.
Längd: ca 1500 timmar.
Visst distansarbete är möjligt efter överenskommelse med beställaren.

Innan du kan starta uppdraget kommer du genomgå en säkerhetsprövning via SÄPO.

Om verksamheten

Du blir anställd av Dreamwork, alternativt finns möjlighet att fakturera från eget bolag.

Mer om tjänsten

Myndigheten har ca 1200 anställda och bedriver verksamhet runt hela Sverige med huvudsäte i
Norrköping.

Nuvarande förhandlingschef slutar och myndigheten behöver täcka upp med en konsultlösning under rekryteringsprocessen.

Myndighetens förhandlingsenheten leds av en förhandlingschef och består därutöver av två HR specialister; en avtalsspecialist och en arbetsrättsstrateg. Förhandlingschefen ansvarar för att leda, driva, utveckla och samordna myndighetens avtals- och förhandlingsarbete. Det innebär ansvar för lönebildnings-, avtals-, förhandlings-, och arbetstidsfrågor samt arbetsrätt. Förhandlingschefen bidrar till myndighetens konkurrenskraft som en attraktiv arbetsgivare och ansvarar också för att bibehålla
och utveckla förtroendefulla relationer med de arbetstagarorganisationer som är förhandlingsparter i myndigheten, Seko, OFR/ST, Saco-S och Lotsförbundet.

Tjänsten som Interims förhandlingschef innebär både strategiskt och operativt arbete. du förbereder förhandlingar genom kartläggningar och beräkningar med faktabaserade underlag till myndighetens arbetsgivarpolitiska strategiska vägval. Du genomför förhandlingar och hanterar arbetsrättsliga tvister samt stödjer såväl HR-avdelningen som linjechefer vid personalärenden. Du medverkar också med expertstöd och förhandling vid övergång av verksamhet.

Din profil

För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier:

– Minst fem (5)års erfarenhet av kvalificerat förhandlingsarbete och lönebildningsarbete i en större komplex organisation
– Gedigen kunskap inom och praktisk erfarenhet av det arbetsrättsliga området och kollektivavtalsfrågor samt erfarenhet av att
arbeta med kollektivavtalsförhandlingar från ax till limpa i nära samarbete med verksamhetens chefer.
– Erfarenhet av att arbeta med operativa och/eller komplicerade verksamheter och deras kollektivavtal.
– Mycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
– Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift

Tidigare arbete på statlig myndighet och/ eller erfarenhet av komplicerade avtalsförhandlingar är meriterande.

Personliga egenskaper:
– God förmåga att utveckla ett förtroendefullt samarbete med myndighetens ledning, chefer och arbetstagarorganisationer.
– Hög integritet, skapar goda relationer och är en duktig pedagog med förmåga att kommunicera såväl internt som externt.
– Leder genom ett kommunikativt, coachande och tillitsbaserat chefskap som ger medarbetarna möjlighet till delaktighet,
engagemang och ansvarstagande.
– God strategisk förmåga och har en helhetssyn som ser till verksamhetens behov.
– Strukturerad och god analytisk förmåga.

Ansökan

Känner du att detta är ett uppdrag för dig, så tveka inte att söka via länken i annonsen.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001

Vill du fortsätta din karriär i en global marknadsledande organisation med de bästa produkterna och lösningarna på marknaden? Vill du ha en självständig roll i ett professionellt företag med bra utvecklingsmöjligheter? Då har Scheuch AB en intressant tjänst till dig.

SCHEUCH LEVERERAR TEKNIK FÖR REN LUFT
I snart 60 år har Scheuch GmbH stått för innovativ luft- och miljöteknik inom industrin. Som marknadsledare och teknikpionjär tillhandahåller Scheuch industriella produkter och system för att skydda människor och miljö på platser runt om i världen. Vilket innebär att de ser till att luften förblir ren för kommande generationer. Sedan 2014 har Scheuch ett kontor i Sverige med säte i Kristianstad.

OM DIG
Du är en person med stort servicedriv som älskar att skapa kontakt och god stämning med andra människor i din omgivning. Du skapar med lätthet och självklarhet goda relationer på jobbet och vill gärna dela med dig av din energi. Du är självgående och tar tag i saker som behövs göras och du har en helikoptersyn utan att tappa fokus. I detta har du ett naturligt driv och du skapar förutsättningar för att lösa de utmaningar som kommer din väg. Vidare har du ett tydligt sätt att organisera din arbetsdag som gör att du har en struktur i en rörlig vardag.

OM JOBBET
Din arbetsuppgift kommer att innebära att supportera företagets VD med diverse uppgifter i syfte att avlasta, stötta och frigöra tid för VD att fokusera på att utveckla verksamheten.

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta:
• Ansvara för enklare löpande ekonomiuppgifter såsom fakturering, kvittohantering, uppföljning, budget och viss bokföring
• Ansvara för lönesystem och sammanställning av tidrapportering och reseräkningar
• Underlätta i vardagen för VD med löpande rutiner, inköp och annan avlastning av administrativ karaktär
• Boka resor samt planering av resurser
• Research inför större inköp och investeringar
• Sammanställning av mötesmaterial och protokoll
• Ansvara för det som håller kontoret igång, tex inköp av kontorsmaterial och inredning

DU HAR FÖLJANDE BAKGRUND
• Erfarenhet av att arbeta med administration och ekonomi
• Lätt för att skriva och kommunicera på engelska. Tyska är meriterande
• Noggrann och strukturerad
• Van att ta ansvar och arbeta självständigt
• Meriterande om du arbetat i affärssystemet SAP och/eller lönesystemet Flex

ANSÖKAN
I den här rekryteringen samarbetar Scheuch med Dreamwork som sköter rekryteringsprocessen. Din anställning blir direkt hos Scheuch.
Du söker tjänsten via www.dreamwork.se där du registrerar CV och personligt brev.
Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Kajsa Johnsson på Dreamwork via kajsa.johnsson@dreamwork.se.
Observera att urval sker löpande samt att ansökningar som inkommer via epost ej behandlas.

Kort om tjänsten

Nu söker vi en Tf kommunikationschef till ett kommunalt ägt bolag i Falun.

Start: Januari 2023
Omfattning: Heltid 100%
Längd: 6 månader, eventuellt längre.

Du blir anställd av Dreamwork, alternativt finns möjlighet att fakturera från eget bolag.

Mer om tjänsten

I rollen som Tf chef Kommunikation kommer du under 6 månader fylla en vakans. Kommunikationsgruppen
består idag av 4 medarbetare och ansvarar för:
– Marknadsföring av våra produkter och tjänster.
– Ansvar för varumärket, sponsring, och skolinformation är andra ansvarsområden för kommunikationsgruppen.
– Intern och extern kommunikation via olika informationskanaler (webb, app, FB, Insta, intranät, info skärmar etc) – Kommunikationsuppdrag från alla verksamheter inom företaget löpande.

Du har personalansvar för medarbetarna i gruppen. Leder och fördelar arbetsuppgifter för medarbetarna i gruppen.
Operativt ansvar för delar av ansvarsbitarna inom kommunikation.
Medlem i ledningsgruppen för marknadsavdelningen.

Uppdraget kan delvis bedrivas på distans men du ansvarar för att kunna delta på plats hos kunden minst 2
dagar i veckan.

Din profil

För att vara aktuell för uppdraget behöver du uppfylla nedan kriterier:

– Relevant högskoleutbildning, eller annan utbildning som jämte praktisk erfarenhet bedöms likvärdig
– Aktuell erfarenhet av att arbeta som kommunikationschef med personalansvar
– Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

Det är meriterande om du har erfarenhet av att:
– Utveckla och förvalta kommunikationskanaler
– Arbetat inom statlig eller offentligt reglerad verksamhet

Ansökan

Om det här passar in på dig är du välkommen att söka tjänsten via länken i annonsen. Urvalet kommer ske löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Till vår kund, Härryda Kommun, söker vi nu en interim chef för enheten drift- och teknik. Läs mer om rollen nedan. Om du finner den intressant, inkom gärna omgående med din ansökan då tillsättningen sker så snart som möjligt.

Uppdragets löptid start och slutdatum: Så snart som möjligt tom 28 feb 2023.
Uppdraget omfattar 50% tjänstgöring, dvs 20 timmar/ vecka.

Mer om tjänsten

Som t.f. chef för enheten drift- och teknik är du direkt underställd fastighetschefen och du har personal-, ekonomi-, och arbetsmiljöansvar för din enhet. Du ska leda enhetens 19 medarbetare mot uppsatta mål och prioriterade uppdrag.

I rollen är du en del av fastighetsfunktionens ledningsgrupp tillsammans med övriga enhetschefer och är med och bidrar i det strategiska arbetet kring funktionens processer och målsättningar. Du har också en viktig roll i att medverka till ett konstruktivt samarbetsklimat mellan de olika avdelningarna inom sektorn för teknik- och förvaltningsstöd. I rollen som enhetschef förväntas du stödja och gruppen samt kunna bistå med kompetens och vara bollplank vid komplexa problem inom området. I arbetet ingår att planera, samordna och utföra tekniskt underhåll som kommer in via felanmälningssystemet.

Enhetschefen ansvarar för att relevant kontroll och myndighetstillsyn sker inom ansvarsområdet. Du har personalansvar för fastighetsskötare, fastighetstekniker, samordnare samt drifttekniker och ansvarar för att arbetsleda och styra det dagliga arbetet inom ditt ansvarområde.

Din profil

För att du ska vara aktuell för rollen ska följande kvalifikationer uppfyllas:
• Lång erfarenhet som chef inom området fastighetsskötsel och/eller
• fastighetsdrift i offentlig sektor.
• Eftergymnasial utbildning relevant för området fastighetsskötsel och
• fastighetsdrift eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Erfarenhet av att arbeta inom fastighetsteknik och/eller fastighetsdrift.
• Analytisk förmåga och trygg i ledarskapet.
• God kännedom om de lagar och regler som styr verksamheten samt
• erfarenhet från strategiskt utvecklingsarbete.
• Strukturerad och kommunikativ.
• Lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift på god svenska.
• Starkt engagemang för att erbjuda god service till våra kunder.
• B-körkort
• I uppdraget kan även visst utredningsarbete förekomma.
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansökan

Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV och din ansökan så snart som möjligt. Urvalsprocessen sker löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn’s Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Kort om tjänsten

Nu söker vi dig med ledarerfarenhet och en sjuksköterskeutbildning i botten. För ett konsultuppdrag inom slutenvården i Stockholm.
Omfattning: Deltid 50%
Start: så snart som möjligt.
Längd: 3 månader, eventuellt längre.

Du blir anställd av Dreamwork, alternativt finns möjlighet att fakturera från eget bolag.

Mer om tjänsten

Som ställföreträdande ska du kunna bistå chefsjuksköterskan i alla dennes arbetsuppgifter utom vid löneförhandlingar och medarbetarsamtal. Du skall i samråd med chefsjuksköterska ersätta vid dennes frånvaro. Planering av schema/administrativ tid genomförs tillsammans med chefsjuksköterska.

• Leda den dagliga verksamheten på avdelningen.
• Tillsammans med chefsjuksköterskan se till att nyanställda medarbetare introduceras på arbetsplatsen, enheten och i
arbetsuppgifterna
• Bistå chefsjuksköterskan i att planera och arbeta med kompetensutvecklingen på avdelningen
• Ansvara tillsammans med chefsjuksköterskan för att all personal har utbildning inom brand- och säkerhetsföreskrifter, HLR,
miljö etc.

Verksamhetsansvar

• Ansvara i samråd med chefsjuksköterska för att rutiner utarbetas och är kända av personalen
• Ha en överblick över patientflödet och den dagliga verksamheten på enheten
• Rapportera händelser som kan ha betydelse för patientens säkerhet, dvs. avvikelse rapportering. Handlägga avvikelser vid
längre frånvaro.
• Ansvara för att information från andra enheter på kliniken finns tillgängliga och är kända
• Initiera och delta i arbetsmiljöarbetet.

Din profil

För att vara aktuell för tjänsten så bör du ha en sjuksköterskeutbildning.
Tidigare erfarenhet av liknande ansvar/arbetsuppgifter

Ha kunskap om personalrapportering i Heroma för att kunna utföra arbetsuppgifter vid bemanningsansvarigs frånvaro etc.
• Delat ansvar för att bemanna korttidsfrånvaro.
• Ha kunskap om bemanningen för att kunna ansvara för schema/arbetstidsplanering i samarbete med bemanningsansvarig.

Ansökan

Tror du att detta kan vara ett uppdrag för dig, så är du välkommen att ansöka via länken i annonsen.
Urvalet kommer ske löpande.

Om Dreamwork

På Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”. Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.

Grand Hotel i Lund står inför en spännande framtid och nu ska vi ta Grands service och gastronomiska scen till nya höjder. Nu söker vi dig som är lika bra på att ta hand om medarbetarna som gästerna.

Grand Hotel arbetar aktivt för och med trygghet i sina anställningar, marknadsmässig lönesättning, excellent ledarskap, kompetensutveckling och ett arbetsklimat som präglas av respekt, flexibilitet och service- medvetenhet. De har som mål att bli Skånes mest attraktiva arbetsgivare inom besöksnäringen.

OM OSS
Grand i Lund öppnades 1899 och är ett hotell med själ. Den sitter i väggar, golv och tak – bevarad ge- nom den historiska byggnadens alla renoveringar. Den känns också i doften av god mat, klirret av glas, sorlet och många möten. Möten som de tillsammans sätter stämningen till.

DU HAR
• Passion för gastronomi så väl som ledarskap
• Förmågan att sätta hållbara och sunda mål
• En kommunikation som kan anpassas
• Inspirationsglädje som visar vägen framåt
• Modet att fatta beslut, prova nytt och ta ansvar
• Samma sinne för kvalitet som lönsamhet

OM TJÄNSTEN
Du ansvarar för driften av restaurangverksamheten på Grand Hotel som innefattar Grands Matsal, Gambrinus, barer, frukost, vinkällare, festvåning och konferensförtäring samt Ingrid och uteserveringar. Du rapporterar till hotelldirektören.
Detta görs i ett tätt samarbete med gastronomiskt ansvarig kökschef som har det yttersta ansvaret för kök, disk och matbutik.

Ansökan

I den här rekryteringen samarbetar Grand Hotel i Lund med Dreamwork som sköter rekryteringsprocessen. Din anställning blir direkt hos Grand Hotel.
Du söker tjänsten via www.dreamwork.se där du registrerar CV och personligt brev.
Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten kontakta Mats Kullenberg på Dreamwork via mats.kullenberg@dreamwork.se.
Observera att urval sker löpande samt att ansökningar som inkommer via epost ej behandlas.